Wijziging Bijzondere Algemene Vergadering

Toelichting Buitengewone Algemene Vergadering V.V.Z.A d.d. 30 juni 2021

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene (Leden) Vergadering uit voor 30 juni 2021 om 20.00 uur.

20 plekken beschikbaar in de kantine
De maatregelen laten het toe, om toch de vergadering zowel online als fysiek bij VVZA te laten plaatsvinden. Wij willen u vragen aan te geven, wanneer u in de gelegenheid bent de vergadering online te volgen, dit ook te doen en de plekken in de kantine te behouden voor diegene waar het online volgen minder makkelijk is. Er zijn maar 20 plekken voor de leden in de kantine beschikbaar, deze plekken worden gereserveerd op volgorde van aanmelden. Wij gaan er nu vanuit, dat de reeds aangemelde leden, de vergadering online kunnen blijven volgen. Aanmelden kan via secretaris@vvza.nl.


Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt om twee redenen uitgeschreven.

Ten eerste omdat er twee bestuursfuncties vacant komen, te weten voorzitter en bestuurslid technische zaken. Het bestuur draagt voor beide bestuursfuncties een kandidaat voor. Na goedkeuring door de leden kunnen zij per 1 juli 2021 hun functie gaan bekleden. Zij hoeven dan niet te wachten tot na de Algemene (Leden) Vergadering van oktober 2021.

Daarnaast moeten we onze statuten aanpassen vanwege een wetswijziging. We maken van de mogelijkheid gebruik om de statuten gelijk op meerdere punten te actualiseren. Alle wijzigingen zijn gebaseerd op de model statuten welke door de KNVB voor verenigingen zijn opgesteld.

Het bestuur