Walking Football

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een voetbalvorm voor 60-plussers die nog lekker actief bezig willen zijn.

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze Walking Football waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend, geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

Misschien bent u betrokken geweest bij de 2 eerdere initiatieven in Amersfoort om Walking Football te starten. Helaas is het bij deze 2 niet gelukt. In Amersfoort is er een nieuw initiatief om Walking Football van de grond te krijgen. Dit initiatief is genomen door het Hooglands Dorpsteam. Zij hebben inmiddels een aantal inloopochtenden georganiseerd. Dit initiatief wordt omarmt door de voetbalverenigingen vv Hoogland, ASC Nieuwland en VVZA. Samen hopen zij Walking Football in Amersfoort van de grond te krijgen.

Bij voldoende deelnemers wordt er op dinsdagmorgen speelt.

Interesse om mee te doen of om meer te weten? Neem contact op met de coördinator Paul Korting door een mail te sturen naar pkorting@hetnet.nl

Je kan alles hier nog eens na lezen