VVZA en Van Duinkerken breken sponsorcontract open

Het bestuur van VVZA heeft overeenstemming bereikt met zowel Van Duinkerken als Hummel, over een verlenging van de huidige verbintenis.  Na een periode van vier jaar, met nog twee jaar in het verschiet, is de samenwerking vroegtijdig verlengd.

Een nieuw akkoord voor  de komende zes jaar is bereikt tussen VVZA, Van Duinkerken en Hummel. Naast shirtsponsor, is Van Duinkerken de komende drie jaar ook naamgever/sponsor van de pupil van de week. Een optie van nog eens drie jaar is hierbij overeengekomen.

vvza_vanduinkerken

Alle partijen zijn heel blij met deze verlengde samenwerking!

 

Bestuur VVZA