Update Lichtinstallatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober is het voorstel voor de extra lichtinstallatie voorgelegd aan de aanwezige leden.

Op dit ogenblik is er niet voldoende duidelijkheid in de beantwoording van de vragen vanuit de ALV en de invulling van de randvoorwaarden die het zinvol maken in de december een Bijzondere ALV te houden. Het bestuur doet zijn best dit zo snel mogelijk te realiseren maar is ook afhankelijk van Gemeente, SRO en leveranciers.

Zodra er een concreet voorstel aan de leden kan worden aangeboden zal het bestuur een Bijzondere ALV bijeen roepen.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het Bestuur