Update gebruik velden:

Alleen de velden 2 en 3 zijn nog niet gereed en mogen niet gebruikt worden voor trainingen en/of wedstrijden. De andere velden kunnen gebruikt worden voor trainingen en/of wedstrijden.

Bestuur VVZA