Uitnodiging Bijzondere ledenvergadering 20 maart


Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Vergadering uit voor maandag 20 maart a.s. om 20.00 uurLocatie: kantine

Op de ALV van 7 november 2022 is een besluit genomen over de lening voor het verduurzamingsproject. In deze BALV geeft het bestuur een update en worden een drietal opties gepresenteerd, waarover gestemd dient te worden.

Op de ALV van 7 november 2022 is gesproken over een eventuele energietoeslag en is besloten hier een BALV voor uit te schrijven.

Wij als bestuur zien graag dat alle leden/ouders/verzorgers, bewust betrokken zijn bij de besluiten die wij als bestuur voorleggen en hopen op een grote opkomst, waarbij u (namens uw kind) voor de toekomst meebeslist in de keuze van onze vereniging. 

Dus twijfel niet en kom 20 maart a.s. naar de ledenvergadering.

Ouders van leden onder de 18 jaar hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun zoon of dochter ook toegang en mogen namens hun kind het stemrecht uitoefenen.

Leden van 18 jaar of ouder dienen de BALV zelf bij te wonen en hun stemrecht zelf uit te oefenen, zij kunnen dat niet door hun ouders laten doen, tenzij daar een volmacht voor is afgegeven.

Wil je een ander lid tijdens de BALV namens jou laten stemmen, dan dien je daarvoor een volmacht af te geven aan het andere lid. Deze volmacht kan opgevraagd en ingeleverd worden bij de secretaris (secretaris@vvza.nl). Tevens kunnen bij de secretaris de stukken opgevraagd worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur