Uitnodiging Algemene ledenvergadering 25 oktober 2021

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Algemene ledenvergadering uit voor 25 oktober om 20.00 uur.
Wij nodigen u als lid van VVZA van harte uit om deel te nemen aan deze vergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V.Z.A.

Op maandag 25 oktober 2021 wordt de Algemene Ledenvergadering van VVZA gehouden.

De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van VVZA op het sportpark ‘Emiclaer’ aan de Hoolesteeg 6 in Amersfoort met inachtneming van de Corona maatregelen.

LET OP: INSCHRIJVING VOORAF VIA SECRETARIS@VVZA.NL

Uiterste inschrijfdatum 18 oktober 2021
Ben je niet vooraf ingeschreven, dan kunnen we de toegang niet garanderen.

Aanvang:  20.00 uur

Eindtijd:   22:30 uur

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur.
 3. Terugblik seizoen 2020-2021
 4. Extra mededelingen
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2020
 6. Notulen Buitengewone Ledenvergadering 30-06-21 en 08-07-21
 7. Financiële verantwoording seizoen 2020-2021
 8. Verslag kascommissie
 9. Indienen rondvraag (schriftelijk)

P A U Z E

 1. Vooruitblik 2021-2022
 2. Financiën
  a.  Begroting seizoen 2021-2021
  b.  Voorstel compensatie contributieverhoging senioren
  c.  Contributie seizoen 2022-2023
  d.  Verkiezing kascommissie
 3. Beantwoorden rondvraag
 4. Sluiting

De stukken kunnen vanaf 18 oktober 2021 worden aangevraagd via secretaris@vvza.nl.

Vragen voor de rondvraag kunnen van tevoren worden ingediend via secretaris@vvza.nl

Het bestuur