Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2023

Beste Leden, 


Wij nodigen u graag uit op maandag 30 oktober 2023 om 20.00uur voor de Algemene Ledenvergadering van VVZA.

De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van VVZA op het sportpark ‘Emiclaer’ aan de Hoolesteeg 6 in Amersfoort. Bijgaand vindt u tevens de agenda voor deze avond.

Wij als bestuur zien graag dat alle leden/ouders/verzorgers, bewust betrokken zijn bij onze vereniging en hopen op een grote opkomst, waarbij u (namens uw kind) voor de toekomst meebeslist in de keuzes van onze vereniging. 

Ouders van leden onder de 18 jaar hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun zoon of dochter ook toegang en mogen namens hun kind het stemrecht uitoefenen.

Leden van 18 jaar of ouder dienen de ALV zelf bij te wonen en hun stemrecht zelf uit te oefenen, zij kunnen dat niet door hun ouders laten doen, tenzij daar een volmacht voor is afgegeven.

Wil je een ander lid tijdens de ALV namens jou laten stemmen, dan dien je daarvoor een volmacht af te geven aan het andere lid. Deze volmacht kan opgevraagd en ingeleverd worden bij de secretaris via secretaris@vvza.nl

De stukken kunnen worden aangevraagd via secretaris@vvza.nl. Vragen voor de rondvraag kunnen van tevoren worden ingediend via secretaris@vvza.nl.

Graag tot 30 oktober, 20.00, hopelijk zien we u dan.

Namens,

Het bestuur