Toernooien

VVZA organiseert elk jaar verschillende toernooien

  • Het thuistoernooi
  • Het Sylvestertoernooi (in de kerstvakantie)
  • Het Amersfoorts Kampioenschap onder 17 jaar
  • Het Jeugtoernooi

Toernooicommissie:
Helma Nagtegaal en Peter Bouw

toernooien@vvza.nl

Sylvestertoernooi:
Eric Oving
silvestertoernooi@vvza.nl

Overige activiteiten bij VVZA

Binnen VVZA worden een groot aantal activiteiten georganiseerd, waarbij de aandacht voor een groot deel naar de jeugd gaat. Hieronder een opsomming van jaarlijks terugkerende niet-voetbal én voetbal activiteiten. Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat deze activiteiten slechts dan georganiseerd kunnen worden, wanneer er voldoende vrijwilligers zijn.

Sinterklaasfeest

Voor onze jongste leden (F-pupillen en kabouters) wordt elk jaar dit feest georganiseerd. De grote opkomst ieder jaar weer, is een goede indicatie voor de populariteit en het succes van dit feest!

Kaart- en sjoelavonden

Op speciale middagen of avonden (Kerstmis, Pasen, enz.) wordt voor alle leden en donateurs een kaart- en sjoelavond georganiseerd. Op deze middagen/avonden zijn mooie prijzen te winnen. Om 20.00 is de aanvang en om 20.30 starten we.

Voetbalkamp

Als afsluiting van het seizoen is er voor de pupillen een voetbalkamp. Tijdens het  voetbalkamp worden er diverse voetbal en niet voetbal gerelateerde spelletjes gespeeld. Meer informatie volgt in de loop van het seizoen.