Technische Zaken: Robbert Geertzema

Dag allemaal, ik ben Robbert Geertzema.
Ik loop nu ongeveer zeven jaar bij VVZA rond. Eerst als supporter bij mijn zoon Ruben en later als assistent trainer bij de teams waar hij in voetbalde. De laatste vier jaar ben ik ook als keeperstrainer bij VVZA actief.


De reden waarom ik kies voor de rol bestuurslid technische zaken is om het feit dat ik gevraagd ben. Maar ook omdat ik vind dat veel mensen binnen de club echt wel goede ideeën hebben over voetbal. Mijn doel is om samen met de groep mensen het technische plan wat wij voor ogen hebben uit te dragen binnen de club.

Ad Interim bestuurslid Technische Zaken

Robbert is in het bestuur als Ad Interim bestuurslid gestart en zal tijdens de eerstvolgende (bijzondere) Algemene ledenvergadering worden voorgedragen.