Berichten

Vrijwilligerstaken in voetbal.nl app

Wij zijn bezig om de vrijwilligerstaken in te richten, waardoor er mogelijk berichten/taken verschijnen in de voetbal.nl app. Deze berichten kun je nu alleen voor kennisgeving aannemen.
Dit heeft te maken met de inrichting van de app en er wordt nu nog getest.

Zodra het systeem officieel in gebruik genomen wordt, zullen wij alle leden informeren.

vacature jeugdcoordinator

Vacature: Jeugdcoördinator bij VVZA

Wij zijn voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe jeugdcoördinator in het team bij onder andere Eric (bestuurslid jeugdzaken), Josien (jeugdcoördinator) en Marianne (ledenadministratie).

De Jeugdcoördinator is de “spin-in-het-web” tussen het Bestuurslid Jeugdzaken (Eric van Norden) en de ouders van de jeugd voor de categorie waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de recreatieve teams en voor de uitvoering van de processen zoals afgesproken binnen VVZA. Daar waar het selectieteams betreft ligt de verantwoordelijkheid bij de selectietrainer en kan de coördinator assisteren.

vacature jeugdcoordinator

Wat doet een jeugdcoördinator zoal bij VVZA?

 • Je bent het aanspreekpunt voor de leiders, de spelers en de ouders van de jeugdspelers;
 • Je vangt nieuwe leden op, (toewijzen aan een team, voorlichting m.b.t. de gang van zaken binnen VVZA, etc.);
 • Het aantrekken en toewijzen van jeugdleiders en trainers i.s.m. de selectietrainer van de betreffende categorie voor de recreatieve teams;
 • Het wegwijs maken van de nieuwe leiders en trainers binnen VVZA;
 • Aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep bij aanvang van iedere competitie bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd.
  Het aangeven van het aantal teams en in welke klasse deze dienen te spelen i.s.m. de selectietrainer van de betreffende categorie;
 • Voorzien van alle relevante spelersgegevens n.a.v. de teamsamenstelling (elftalindeling) aan de desbetreffende leiders;
 • Het coördineren van spelerswisseling tijdens het seizoen en op incidentele basis ter vervanging bij een ander team;


Interesse of wil je meer informatie over deze vrijwilligersrol binnen onze mooie vereniging? Neem dan contact op met Eric van Norden, +31 6 523 36 186 of jeugdzaken@vvza.nl.

Vrijwilligers Coördinator gezocht

Binnen VVZA zijn wij op zoek naar een vrijwilligers coördinator. Deze zorgt ervoor dat alle vrijwilligers op de goede plek terecht komen en is op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging. De vrijwilligers coördinator rapporteert aan het bestuur.

De taken van de vrijwilligerscoördinator:

 • Geeft invulling en uitvoering aan het vrijwilligersbeleid en brengt structuur in het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.
 • Werft en begeleidt vrijwilligers
 • Coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers
 • Houdt het vrijwilligersbestand en de daarbij behorende uren administratie bij.
 • Draagt zorg voor beschrijvingen van de aanwezige functies.
 • Onderhoudt contacten met de commissies en ledenadministratie binnen de vereniging.
 • Inventariseert knelpunten op het gebied van het vrijwilligers beleid en lost deze waar mogelijk op.
 • Werkt plannen uit en komt met verbetervoorstellen.
 • Inventariseert of en welke opleidingen er nodig zijn.

Interesse?
Wil jij je graag vrijwillig inzetten voor onze gezellige vereniging? Past bovenstaande bij je en vind je het leuk om een steentje bij te dragen aan onze mooie club? Stuur een mail met je contactgegevens naar secretaris@vvza.nl.

Natuurlijk kan deze taak ook ingevuld worden door meerdere personen, want vele handen maken licht werk. Alle hulp is welkom!

Nieuwe oproep! Vrijwilligers gezocht facilitaire zaken

Het facilitaire team is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die onder andere kunnen helpen bij het verwisselen van de netten in de doelen. Zodra de zomerstop start, worden de velden in groot onderhoud genomen en worden de netten van de doelen verwijderd. Na een aantal weken ( 6 tot 10 weken ongeveer) moeten deze netten weer terug op de goals.

Het duurt nog even, maar toch is het goed om alvast te weten wie deze taak op zich zou willen nemen of eventueel zou willen helpen hierbij. Vele handen maken ten slotte licht werk.

Aanmelden kan bij Peter Matlung via facilitairezaken@vvza.nl.

Help jij mee in onze kantine?

Help je onze kantine met versterking? De kantine is natuurlijk ‘the place to be’ voor onder andere de derde helft. We hebben gelukkig een aantal vrijwilligers die hiervoor zorgen, maar we kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Winnen doe je met z’n allen, ook in de voetbalkantine toch?

“Winnen doe je met z’n allen”

Johan Cruijff

Wil jij voor een keertje (vaker mag natuurlijk ook) doordeweeks en/of in het weekend achter de bar of in de keuken helpen? Laat het ons dan weten. Iedereen is welkom, de enige vereiste is, dat je minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt.


Reageren kan: t.a.v. Niels van Spengen naar 06 819 46 444


Alvast bedankt namens,

De kantinecommissie