Berichten

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING V.V.Z.A. 8 juli 2021

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Vergadering uit voor donderdag 8 juli 2021 om 20.00 uur.

Deze volgt op de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 juni 2021 en wordt uitgeschreven ivm goedkeuring van de voorgestelde wijziging van de statuten. 

De vergadering zal online plaatsvinden via Microsoft Teams.Een link voor de toegang tot de vergadering wordt verstrekt na inschrijving voor de vergadering.

!!! LET OP; INSCHRIJVING VOORAF VIA SECRETARIS@VVZA.NL !!!

Uiterste inschrijf datum dinsdag 6 juli 2021
Geen inschrijving? Geen toegang!

Aanvang:  20.00 uur 

Eindtijd:  20.30 uur

Agenda:

​​1. Opening door de voorzitter2. Wijziging statuten VVZA

Toelichting:

​In de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 juni 2021 hebben de aanwezigen de voorgestelde wijziging van de statuten unaniem goedgekeurd. 

Een wijziging van de statuten behoeft goedkeuring van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat er geen twee derde van de leden aanwezig cq. vertegenwoordigd was, wordt op 8 juli 2021 een tweede vergadering gehouden. In deze vergadering heeft hetzelfde voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een meerderheid van de ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig.

​De voorgestelde wijziging van de statuten kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvza.nl.

Buitengewone Algemene Vergadering

Toelichting Buitengewone Algemene Vergadering V.V.Z.A d.d. 30 juni 2021

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Vergadering uit voor 30 juni 2021 om 20.00 uur.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt om twee redenen uitgeschreven.

Ten eerste omdat er twee bestuursfuncties vacant komen, te weten voorzitter en bestuurslid technische zaken. Het bestuur draagt voor beide bestuursfuncties een kandidaat voor. Na goedkeuring door de leden kunnen zij per 1 juli 2021 hun functie gaan bekleden. Zij hoeven dan niet te wachten tot na de Algemene Vergadering van oktober 2021.

Daarnaast moeten we onze statuten aanpassen vanwege een wetswijziging. We maken van de mogelijkheid gebruik om de statuten gelijk op meerdere punten te actualiseren. Alle wijzigingen zijn gebaseerd op de model statuten welke door de KNVB voor verenigingen zijn opgesteld.

Het bestuur