overgang zondag naar zaterdag

Onderzoek overgang zondag naar zaterdag

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 12 April 2022 van VVZA is besloten om een commissie in te stellen die de consequenties gaan onderzoeken van een overgang van de senioren selectie naar de zaterdag. 

Het bestuur heeft de commissie de volgende opdracht gegeven:

Onderzoek een drietal opties in het kader van een overgang van de zondag naar de zaterdag. 

Deze 3 opties zijn:

  • Optie 1: We spelen seizoen 2022-2023 op zaterdag (instroom 5e klasse)
  • Optie 2: We spelen seizoen 2023-2024 op zaterdag (instroom 3e klasse)
  • Optie 3: We blijven op zondag spelen.


De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jessica Schram- de Wit
Jan Jaap ter Haar
Marco Dammers
Edwin van Burgsteden
Piet Beltman

De commissie zal uitgebreid onderzoek doen naar de voor- en nadelen van de diverse opties. We zullen o.a. gebruik maken van een enquête, gesprekken met diverse geledingen binnen onze vereniging, afstemmen met clubs die dit proces hebben doorgemaakt, afstemming met de KNVB.

Het advies zal voor 1 juli 2022 aan het bestuur worden gepresenteerd. 

Voor dit onderzoek is een apart mailadres, Onderzoeken@vvza.nl ingericht. Vragen en of suggesties kunnen naar dit mailadres worden gemaild.

Namens,

Commissie Onderzoek overgang Zondag naar Zaterdag