Omgangsvormen ivm Corona virus

De verspreiding van het Coronavirus brengt met zich mee dat waarschijnlijk iedereen de berichtgeving en de aanwijzingen van de GGD en het RIVM volgen. Het spreekt vanzelf dat ook VVZA de berichten hierover nauwgezet in de gaten houdt.

De vereniging is ‘gewoon open’ en er zijn momenteel geen actuele aanwijzingen dat dat moet veranderen. Wel gelden, tot een nader te bepalen moment, enkele richtlijnen:

  1. Als vereniging stellen wij ons vaak (dagelijks) en zorgvuldig op de hoogte van de berichten van RIVM en GGD.
  2. Personen die zich ziek voelen (grieperig, hoesten, niezen, koorts, kortademig), nemen contact op met hun huisarts als ze in een risicogebied zijn geweest of in contact zijn geweest met anderen waarvan ze weten dat zij in een risicogebied zijn geweest. Deze personen komen niet naar de club en melden dat bij de club via secretaris@vvza.nl.
  3. Personen die niet in een risicogebied zijn geweest en zich toch ziek voelen (grieperig, hoesten, niezen, koorts) hoeven zich geen zorgen te maken. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt.
  4. We wassen onze handen regelmatig.
  5. We gebruiken papieren zakdoekjes en deze worden na gebruik in de daarvoor bestemde afvalemmers gedaan.
  6. Als je moet hoesten of niezen, doe je dat in de binnenkant van je ellenboog.
  7. Voorlopig geven we elkaar GEEN hand bij een begroeting.