Wresh Koroglu Hoofd Jeugdopleiding VVZA

In de persoon van Wresh Koroglu heeft VVZA een nieuw Hoofd Jeugdopleiding gevonden. Na het vertrek van Mark Iesberts is het de Zeehelden gelukt om een waardig opvolger te vinden. De 41-jarige Koroglu tekent een contract voor één jaar.

Met het aanstellen van Wresh zet VVZA een belangrijke stap om structureel de jeugd naar een hoger niveau te tillen. De voornaamste taak van de nieuwe man is uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan 2014-2019.

Wresh is een bekende van VVZA en een echt voetbaldier. Als speler heeft Wresh een mooie carrière gehad, het bracht hem langs verengingen als VVZA, AFC Quick 1890, Sparta Nijkerk, VRC Veenendaal, SO Soest en is ’afgezwaaid’ bij HVC, waar hij assistent trainer en speler was.

Als trainer heeft Wresh zowel met senioren gewerkt als met jeugd. Dat deed hij bij VVZA, AFC Quick 1890, HVC en bij BFC, waar hij jarenlang actief was. Vorig seizoen was hij trainer van de D1 dat 2e divisie speelt.

VVZA is blij dat het Wresh kan benoemen als Hoofd Jeugdopleiding. Wij wensen hem veel plezier en succes.

Bestuur VVZA

Scheidsrechters gezocht en scheidsrechters bedankt!

Hallo allemaal,

Deze week (van 3 tot en met 10 oktober 2015) is het weer de week van de scheidsrechter. Een week waarin wij als club dankbaar zijn voor de jongens, meisjes en mannen die iedere week de moeite nemen om de wedstrijden te fluiten. Aan iedereen die dit doet zeggen we: DANK JE WEL! Niet alleen deze week, maar elke week weer. Zonder scheidsrechter kan er geen wedstrijd worden gespeeld.

Dat brengt ons op het volgende. Bij VVZA is weer behoefte aan nieuwe scheidsrechters; met name voor de E- en F-jeugd, maar ook bij de elftallen in de A t/m D kunnen wij aanvulling gebruiken.

Wat is daarvoor nodig? Voor het fluiten van E- en F-pupillen moet je tenminste 12 jaar oud zijn en lid van VVZA. Voor het fluiten van D-pupillen en hoger moet je tenminste 15 zijn en is het handig als je al bij de D en E hebt gefloten (maar het hoeft niet). Het maakt niet uit of je in een selectie speelt of niet. Dus ook als je in C6 of B4 speelt mag je je aanmelden. Je krijgt dan een korte instructie en kan aan de gang. Als we voldoende nieuwe aanmeldingen hebben, dan proberen we de officiële KNVB pupillenscheidsrechterscursus naar VVZA te halen. Dan krijg je in twee avonden veel meer te horen over het fluiten van wedstrijden bij de E- en F-pupillen.

Fluiten bij VVZA is vrijwillig. Je eigen wedstrijd gaat altijd voor, dus als het niet uitkomt hoef je niet te fluiten. De F-jes beginnen meestal om 9 uur en de E-tjes om 10 uur. Je bent klaar met fluiten voordat je moet verzamelen bij je eigen team.

Hoe meld je je aan? Dat kan op 3 manieren:

1. Je kunt je op zaterdag melden in het wedstrijdsecretariaat bij mij (Jan-Jaap ter Haar);

2. Je kunt me bellen op nummer 033-4808336. Het antwoordapparaat wordt afgeluisterd;

3. Je kunt een mail met je gegeven sturen naar wedstrijdsecretaris.jeugd.vvza@gmail.com.

Tot ziens op de velden!

Groeten, Jan-Jaap ter Haar,

Wedstrijdsecretaris Jeugd VVZA.

De Nood is hoog!

Op dit moment is VVZA vanwege omstandigheden hard op zoek naar de volgende mensen:
–       Lijnentrekker (overdag)

–       C-Coordinator

HELP ONS en mail naar secretaris@vvza.nl

Profiel Lijnentrekker

De lijnentrekker van VVZA heeft de beschikking over een apparaat dat je lopend moet bedienen. 1 x per week (bij voorkeur op vrijdag) worden de lijnen weer op het veld gezet. Afhankelijk van de omstandigheden, denk hierbij aan het weer, wind, bespeelde veld en de grasmaaier kan het tussen de 3 en 6 uur duren. Uiteraard wordt u voorzien van de nodige uitleg.

Profiel Coördinator Jeugd

De jeugdcoördinator is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende problemen. Belangrijke aspecten daarin zijn:

 

 • Opvang van nieuwe leden (toewijzing aan een team, voorlichting m.b.t. de gang van zaken binnen VVZA, etc.);
 • Het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd. Dit omvat o.a. het aantrekken van voldoende jeugdleiders en –trainers i.s.m. Technische Commissie en het toedelen daarvan aan de verschillende teams, het wegwijs maken van de nieuwe leiders en trainers binnen VVZA;
 • Aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep bij aanvang van iedere competitie, bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd;
 • Voorzien van alle relevante spelersgegevens n.a.v. de teamsamenstelling (elftalindeling) aan de desbetreffende leiders;
 • Signaleren van knelpunten/problemen tijdens het seizoen en het adequaat oplossen hiervan;
 • Het zijn van een aanspreekpunt voor de leiders, de spelers en de ouders van de jeugdspelers;
 • Het coördineren van spelerswisseling tijdens het seizoen en op incidentele basis ter vervanging bij een ander team;
 • Het zorgen voor informatie-uitwisseling tussen jeugdbestuur en trainers/leiders over allerlei zaken;
 • Evaluatiegesprekken plannen in de winterperiode en het inventariseren van de bezetting voor volgend seizoen. Dit in samenspraak met de Technische Commissie;
 • Gesprekken voeren waarbij de positie van een leider /trainer ter discussie staat. Dit gesprek zal altijd plaats vinden met de jeugdvoorzitter;
 • Oog hebben voor de relatie Huis – School – Sport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pesten.

Tijdsindicatie: 2 uur per week, met uitzondering van evenementen, zoals bv kick-off nieuwe Seizoen en ingeval van incidenten, incidenteel overleg jeugdbestuur en/of Technische Commissie (1x per 3 maanden).

De Pupil van de Week is terug!

De traditie om bij elke thuiswedstrijd van VVZA 1 een pupil van de week te hebben, is nieuw leven ingeblazen. In het seizoen 2015-2016 wil VVZA 1 bij elke thuiswedstrijd een Pupil van de Week de kans geven een unieke ervaring op te doen en de gehele middag door te brengen met VVZA 1. De pupil wordt ontvangen door de leider en gaat mee de bestuurskamer in. Hier wordt de tactische wedstrijdbespreking onder het genot van een lunch gehouden. De pupil gaat daarna warmlopen met de selectie. Voorafgaand aan de wedstrijd, mag de pupil de aftrap nemen en scoren om VVZA 1 op de symbolische 1-0 voorsprong te krijgen. Tijdens de wedstrijd mag de pupil in de dugout blijven zitten en in de rust mee de kleedkamer in.
Lijkt het jouw kind leuk? Geef je dan op door een email te sturen naar secretaris@vvza.nl onder vermelding van zijn/haar naam en het efltal. Alleen F-pupillen komen hiervoor in aanmerking. Let op…. Bij over-inschrijving moeten we helaas loten. Sluitingsdatum 8 oktober 2015

45+ voetbal

Publisher_Folder_45_toernooi_2015-10-09_JPEG

VVZA en Van Duinkerken breken sponsorcontract open

Het bestuur van VVZA heeft overeenstemming bereikt met zowel Van Duinkerken als Hummel, over een verlenging van de huidige verbintenis.  Na een periode van vier jaar, met nog twee jaar in het verschiet, is de samenwerking vroegtijdig verlengd.

Een nieuw akkoord voor  de komende zes jaar is bereikt tussen VVZA, Van Duinkerken en Hummel. Naast shirtsponsor, is Van Duinkerken de komende drie jaar ook naamgever/sponsor van de pupil van de week. Een optie van nog eens drie jaar is hierbij overeengekomen.

vvza_vanduinkerken

Alle partijen zijn heel blij met deze verlengde samenwerking!

 

Bestuur VVZA

Incasso contributie

U bent gewend dat de contributie jaarlijks rond 23 juli wordt geïncasseerd.
Echter door een achterstand bij Sportlink was dit niet mogelijk. De contributie voor seizoen 2015-2016 zal hoogstwaarschijnlijk in week 3 of week 4 van augustus worden geïncasseerd. Dit gebeurt via automatisch incasso, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk om te zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening.

Tevens verzoeken wij onze leden waarvan de contributie door het Jeugdsportfonds wordt betaald, vriendelijk om te zorgen dat de nieuwe aanvraag tijdig wordt ingediend.

In overeenstemming met de statuten van V.V.Z.A. blijft bij opzegging in de loop van het seizoen de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Dit geldt dus ook bij opzegging na 1 juli 2015. Zie de website voor meer informatie.

Vragen en opmerkingen over de contributie en het Jeugdsportfonds kunt u per e-mail stellen aan Harry Theunis.

Wij wensen u een prettige vakantie toe en hopen u het nieuwe seizoen weer te kunnen begroeten op ons sportcomplex.

 

Marco Dammers
Penningmeester VVZA

Bestuur VVZA draagt Piet Beltman voor als nieuwe voorzitter

Het bestuur van VVZA heeft unaniem besloten om Piet Beltman, de huidige secretaris, voor te dragen als nieuwe voorzitter van VVZA. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober a.s. wordt aan de leden gevraagd de kandidaatstelling te steunen.

Reden voor dit besluit is het feit dat de huidige voorzitter, Edy van Empelen, vroegtijdig heeft aangegeven na het seizoen 2014 – 2015 te willen stoppen. Na een periode van vier jaar heeft Edy besloten zich niet herkiesbaar te stellen en zijn tijd meer te besteden aan andere dingen.

Het bestuur is blij met de voordracht van de 58-jarige Beltman en heeft het volste vertrouwen in hem. Vooralsnog is Piet Beltman de enige kandidaat. Mogelijke kandidaten kunnen zichzelf kenbaar maken, bij het bestuur, tot 26 september aanstaande.

 

Het bestuur van VVZA