Organogram

Contactpersonen bij VVZA

We hebben bij VVZA veel personen waar je terecht kunt met vragen. Toch is het niet altijd duidelijk bij wie nu moet zijn voor jouw vragen. Daarom delen wij graag alsnog het Organogram met een uitleg wat het inhoud en wie zich waarmee bezig houdt. Zo hebben de bestuursleden ook diverse commissies, waar je vaak eerst terecht kunt. Ook kun je veel informatie op de website zelf vinden.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Vanessa Visscher, zodat zij het nader kan toelichten en daar waar mogelijk duidelijker kan maken.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter (voorzitter@vvza.nl)
Secretaris (secretaris@vvza.nl)
Penningmeester (penningmeester@vvza.nl)

Het dagelijks bestuur heeft wekelijks overleg over de dagdagelijkse vraagstukken van de vereniging. Het is altijd goed om eerst de daarvoor bestemde commissie te raadplegen, wanneer je ergens tegen aan loopt.
– Maurice Meijboom
– Angelique Gorter
– Wim Eek
Algemeen bestuur:
Public Relations (pr@vvza.nl)
Communicatie (communicatie@vvza.nl)
Facilitaire Zaken (facilitairezaken@vvza.nl)
Technische Zaken (technischezaken@vvza.nl)
Jeugdzaken (jeugdbestuur@vvza.nl)

Leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor hun expertise gebied en de daaronder vallende commissies.
– Helma Nagtegaal
– Vanessa Visscher
– Peter Matlung
– Robbert Geertzema
– Eric van Norden
Voorzitterscommissie:
Commissie ter ondersteuning van de taken van de Voorzitter.
– Maurice Meijboom
– Paul Petersen
– Pieter Rebel
– Fouad Bakkali-Yakhlef
Commissie Fairplay:

De Commissie Fairplay is een door het bestuur ingestelde adviescommissie. Zij analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties rondom sportief gedrag binnen de vereniging. Alle mensen, die iets voor de club doen, kunnen erop vertrouwen, dat ook anderen zich aan de afspraken houden.

Taken van de commissie. Het bewaken van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels, welke te maken hebben met Normen en Waarden.
Het doen van onderzoeken of een disciplinaire straf nodig is en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.
Het aan het bestuur voordragen van een persoon of personen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de vereniging.
(fairplay@vvza.nl)
– Dirk Blom
– Peter Kemp
– Romee Hoogendijk
Vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van leden/ vrijwilligers die hulp of advies nodig heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging.
– Romee Hoogendijk, 06 33 34 40 70
Secretariscommissie:
Commissie ter ondersteuning van de taken van de secretaris, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van de VOG voor o.a. onze bestuursleden en trainers. Het bijhouden van het Handboek. Notuleren wanneer de secretaris niet aanwezig is bij vergaderingen van het bestuur.
(secretaris@vvza.nl)
– Angelique Gorter
– Linda Verstay
– Jessica Schram- de Wit
Ruimte reserveren bij VVZA ?
Wil je gebruik maken van een ruimte bij VVZA?
Dit betreft de kantine, bestuurskamer of de velden? Deze dien je vooraf te reserveren.
– Jessica Schram- de Wit, 06 532 21 634
Vrijwilligerscoördinator:
Het contactpersoon voor de diverse commissies, waar hulp nodig is vanuit de vrijwilligers. Tevens coördineert en begeleid de vrijwilligerscoördinator het proces rondom het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.
(vrijwilligers@vvza.nl)
– Helena Robalo
Penningmeester/ kascommissie
De kascommissie verzorgt de kascontroles en brengt verslag uit hiervan op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
(penningmeester@vvza.nl)
– Wim Eek

– Piet Trapoel
– Barry van der Ziel
Contributie/ Ledenadministratie
(Ledenadministratie@vvza.nl)
De contributie inningen worden verzorgt door de ledenadministratie, tevens het verwerken van (nieuwe) leden en inschrijven van de teams.
– Marianne de Keijzer
– Monique van Empelen
Public Relations
Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor allerhande vormen van sponsoring ten behoeve van de vereniging alsmede een correcte uitvoering en naleving van gemaakte afspraken. Zorgdragen voor een optimale opbrengst uit fondsenwervende activiteiten zoals bijvoorbeeld Grote Club Actie en de Club van 100. Tevens het aansturen van de PR/ sponsorcommissie en de materiaalcommissie.
(pr@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
PR & Sponsor Commissie
Onder de PR & Sponsorcommissie valt alles omtrent Public Relations;
De relatie tussen de vereniging en het publiek. Contacten met sponsoren, media ten aanzien van promotionele uitingen. Ondersteunen bij acties als Grote Clubactie en Club van 100.
(pr@vvza.nl)

Club van 100
(clubvan100@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
– Vacature vacant voor nieuwe leden van de sponsorcommissie

– Paul Petersen
Materiaalcommissie:
Verzorgt de materialen zoals ballen, hesjes, pionnen, hoedjes, waterzakken. Voetbaltenues met sponsorbedrukking.

Voetbaltenues tenues zonder sponsoruitingen kunnen rechtstreeks bij van Dam gekocht worden.
(materialen@vvza.nl)
– Monique van Empelen
– Eric van Norden
Communicatie:
Het bestuurslid Communicatie is verantwoordelijk voor het gestructureerd delen van informatie m.b.t. VVZA, zowel binnen als buiten de vereniging. En voor het op een positieve manier onder de aandacht brengen van de club. Het onderhouden van de website van VVZA is daarbij een belangrijk onderdeel, maar ook andere media als artikelen in de lokale pers, de Scheepstoeter en sociale media. Teven geeft zij sturing aan de evenementencommissie en de websitecommissie.
(communicatie@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
Websitecommissie
Voor vragen betreft onze website en het plaatsen van content, kun je contact opnemen met deze commissie.

(websitecommissie@vvza.nl)
– Tom van der Weide
– Vanessa Visscher
– Monique van Empelen
– Rom Mannien
Damescommissie
Deze commissie is samengesteld om de focus binnen VVZA op dames en meidenvoetbal tot een hoger niveau te trekken. VVZA wil meer dames en meiden als lid van onze voetbalvereniging. De commissie zet zich in voor de ontwikkeling van het damesvoetbal en daarin verder te groeien.

– Vanessa Visscher
– Peter Matlung
– Jessica Schram- de wit
– Josien van de Water
– Kim van Kleef
Evenementencommissie
De commissie plant leuke evenementen voor de leden van VVZA en voor de omgeving van VVZA. Dit doen zij samen met de Toernooicommissie.
Wil je ook een event organiseren bij VVZA of heb je leuke ideeën? Neem dan altijd contact op met deze commissie.
(evenementen@vvza.nl)

Toernooicommissie
Deze commissie organiseert door het jaar heen diverse toernooien voor de leden van VVZA.
Wil je een toernooi organiseren? Neem dan altijd contact op met deze commissie.
(toernooien@vvza.nl)
– Jessica Schram- de Wit
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
– Desmond Hagebeuk
– Pieter Rebel
– Fouad Bakkali-Yakhlef
– Peter Bouw
Facilitaire zaken:
Het ondersteunen van facilitaire diensten om zodoende de (sport) voorzieningen van de vereniging optimaal te laten functioneren. Beheer van opstallen en het leveren van huishoudelijke diensten. Opstal betekent het gebouw, alles wat daarin en daaraan vastzit (aard-en nagelvast) en de bijbehorende bijgebouwen, schuttingen en erfscheidingen, exclusief de grond.
(facilitairezaken@vvza.nl)
– Peter Matlung
– Niels van Spengen
– Paul van Daal
– Dion de Pruis
Kantinecommissie:
Bij VVZA is de kantine het bruisend hart van de vereniging. Hier komen spelers en trainers voor aanvang en na afloop van de wedstrijden en trainingen samen. Ook de activiteiten buiten het voetbal vinden voor een groot deel plaats in onze kantine.

De kantinecommissie zorgt ervoor dat de kantine nagenoeg iedere trainingsavond en speeldag bemand is, dat er altijd voorraad genoeg is en dat iedereen in een hapje of drankje kan worden voorzien.

(kantine@vvza.nl)

– Harry du Pree
– Niels van Spengen
– Aalt Baatje
– Bob de Wilde
– Desmond Hagebeuk
– Dion de Pruis
– Jessica Schram-de Wit
– Jacqueline Tiemessen
Jeugdzaken (niet selectie):
Het bestuurslid Jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Samen met het bestuurslid Technische Zaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en uitvoering. Tevens verantwoordelijk voor de niet- selectieteams.
(jeugdbestuur@vvza.nl)
– Eric van Norden
Coördinatoren:
De coördinatoren, welke deel uitmaken van de jeugdcommissie zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers en ouders. Een gesprek gaat op afspraak. Er is geen open spreekuur.

Coördinator 7×7 senioren en dames: Jessica Schram-de Wit, 06 532 21 634
coordinator7x7@vvza.nl
Coördinator (Jo17/Jo23): Eric van Norden
coordinatorabjunioren@vvza.nl
Coördinator (Jo12/Jo16): Josien van de Water
coordinatorepupillen@vvza.nl
Coördinator (Jo8/J-09/Jo11): Jeffrey Sluijk
coordinatorfpupillen@vvza.nl
Coördinator Kabouters (Jo6/Jo7): Fabian Bakker
coordinatorkabouters@vvza.nl
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Scheidsrechters jeugd:
De jeugdscheidsrechters zijn allemaal vrijwilligers. De groep bestaat uit volwassenen en jeugdspelers van VVZA. Deze jeugdspelers kunnen aangeven dat zij naast het voetballen in hun eigen team, ook beschikbaar willen zijn om scheidsrechter te zijn.
De spelers die willen, melden zich bij de wedstrijdsecretaris, die voor verdere instructie en begeleiding zorgt.
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Technische Zaken (selectie):
Het bestuurslid Technische Zaken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het technisch beleid. Samen met het bestuurslid Jeugdzaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en uitvoering. Tevens verantwoordelijk voor de selectieteams.(technischezaken@vvza.nl)
Edwin van Burgsteden
Technische Commissie
De Technische Commissie voert het Technisch Beleid uit, houdt toezicht op de uitvoering van het Technisch Beleid, zoals verwoord in het Jeugd Beleidsplan. De Technische Commissie vergadert in het voetbalseizoen maandelijks en bestaat uit: de jeugd-selectietrainers, Hoofd Jeugdopleidingen en het bestuurslid Technische Zaken. Bij vergaderingen kan soms worden volstaan met een afvaardiging daarvan.
– Edwin van Burgsteden
– Richard Brandsen
– Jan van Beek
– Nico van Zanten
– Rick van de Wolfshaar
– Eric Telle
– Steven van Zanten
– Jeugdselectietrainers
Wedstrijdsecretariaat Senioren
(wedstrijdsecretaris@vvza.nl)
Dirk Blom, 06 538 29 904
Scheidsrechters senioren:
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Trainers 2022/2023 Jeugd

Team     Trainer   leider/assistent
JO7        Fabian Bakker   
JO8-1    Morris Wijnands             
JO9-1    Yannick Vink     
JO9-2    Luca Matthezing & Arno van der Meer
JO9-3    Wouter Roessingh         
JO10-1  Youp Brienesse & Kevin de Jong
JO10-2  Evert van Straalen
JO11-1  Edger de Mots  
JO11-2  Greetje van der Geest   
JO12-1  Fabian Bakker & Rick van de Wolfshaar
JO12-2  John Jansen & Vanessa Visscher              
JO13-1  Gijs Bliekendaal
JO15-1  Samy Taj & Gilbert Zarbilmez
JO15-2  Chris Zantingh & Vincent Bouma
JO15-3  Bennie Kalapide   
JO16-1 Michel Oomen & Robbert Geertzema           
JO17-1  Steven van Zanten         
JO19-1  Tim Asbreuk & Dion de Pruis
Trainers 2022/2023 Senioren

Team     Trainer   leider/assistent
JO23-1  Michael Wijnands & Monique van Empelen
JO23-2  Paul Petersen    
VVZA ZA2 Lars Theunissen          
VVZA ZA3 Anton Koudijs             
VVZA ZA4 Youp Brienesse           
VVZA ZA5 Roel Gerritsen             
VVZA1   Sebastian Verhoeve & Jan van Beek
VVZA2   Jeroen Snijders & Samira Brandsen
VVZA3   Jeffrey Sluyk & Monique van Empelen
Keeperstrainers Evert Prins & Robbert Geertzema
35+-1 Jorrit Smit             
35+-2 Aziz Meftahi         
35+-3 Stefan te Lintelo 
45+-1 Nico van Zanten
45+-2 Mark Kors             
VR30+-1 Jessica de Wit & Josien van de Water

VVZA-erelid Jaap van Ringen: ‘Ik ben niet de man van het podium’

Op maandag 22 mei bestond Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort (VVZA) 75 jaar, en dat werd uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten. Op Sportpark Emiclaer, de thuisbasis van de Amersfoortse amateurvereniging, spreekt KeiNieuws met VVZA-erelid Jaap van Ringen (77) over zijn decennialange betrokkenheid bij de voetbalclub.

‘Op vijfjarige leeftijd ben ik met mijn ouders uit mijn geboortestad Groningen naar Amersfoort verhuisd. Amersfoort was in die tijd een grote garnizoensstad, en mijn vader werd als militair overgeplaatst naar Amersfoort. Omdat er toen geen normale woning beschikbaar was, kwamen wij te wonen in één van de gebouwen op de Juliana van Stolbergkazerne. Daar kwam mijn vader in aanraking met een kazernemedewerker, die lid was van VVZA en hem vroeg trainer te worden van de club. Zodoende is hij vijf jaar na de oprichting in 1953 bij de club terechtgekomen. Hij is dus begonnen als trainer, later is hij secretaris geworden en uiteindelijk heeft hij vijftien jaar het voorzitterschap vervuld. Ik kan mij nog wel herinneren dat ik toen, omdat mijn vader als trainer begon, al als jochie met hem meeging kijken naar de trainingen. Dat stelde in die tijd natuurlijk helemaal niks voor, dat was een enorm knollenveld. Je had in die tijd nog helemaal geen ballenvangers, zoals ze tegenwoordig hebben. Alles wat naast of over dat goal geschoten werd, ging de parkeerplaats op of de wei in. Als jochie ging ik achter die ballen aan, dan mocht ik die ballen terugschoppen. Dat is mijn eerste contact geweest met VVZA, maar toen voetbalde ik nog niet bij de club.’

Rechtsback
‘Ik ben op jonge leeftijd begonnen, maar dat was bij de Amersfoortse voetbalclub Quick. Als jochie van tien of elf jaar heb ik dat een aantal jaren gedaan, toen ben ik gestopt vanwege problemen met mijn rug. Toen ik vijftien of zestien jaar werd ben ik weer gaan voetballen, en toen uiteraard bij VVZA. Ik was rechtsback, daar heb ik altijd gespeeld. Dat is er gewoon een beetje ingegroeid, denk ik. Verdedigen, want ik was niet zo technisch. Meer een baltegenhouder in plaats van een vloeiende aanval opzetten, dat lag mij niet zo.’

Ledenadministratie
‘Nadat ik een paar jaar in het eerste elftal gevoetbald had, mijn vader was toen nog voorzitter, ben ik in het bestuur gekomen. Ik heb de ledenadministratie opgezet, die nu nog steeds van toepassing is.  De club was nog niet zo groot, het was een kleine vereniging. Het was in die tijd nog gebruikelijk dat de penningmeester gewoon langs de deur ging, en de contributie ging ophalen met een envelopje. Bank- en girorekeningen bestonden wel, maar dat was allemaal nog niet gebruikelijk. Ik heb toen gezegd: “Ik ga de ledenadministratie en contributie-inning opzetten. Ik ga niet langs de deuren, dat gaan we op een andere manier doen.” Gewoon met acceptgirokaarten en dat is inmiddels ook alweer voorbij, maar dat was toen natuurlijk helemaal in. Daar zijn we mee begonnen, en dat was in het begin best wel een beetje moeilijk. Er waren een hele hoop mensen die nog helemaal geen bank- of girorekening hadden, want in die tijd werden lonen van bijvoorbeeld bouwvakkers nog handje contantje in een loonzakje uitbetaald. Maar uiteindelijk heb ik het toch doorgedouwd, het is de start geweest van iets wat nu normaal is en de club zou nu niet meer zonder kunnen.’

Op de achtergrond
‘Buiten het opzetten van de ledenadministratie en het uitvoeren van de contributie-inning heb ik van alles en nog wat gedaan. Ik heb vijftien jaar de administratie van de kantine gedaan, daar ging ook veel tijd in zitten. Geld tellen, naar de bank brengen, verantwoording over de omzet geven aan de penningmeester en noem maar op. Ze hebben mij vaak benaderd om voorzitter te worden, maar ik ben niet de man van het podium. Ik ben meer iemand die dingen op de achtergrond wil doen, dat ligt mij het beste. Niet op de voorgrond, dus dan maar secretaris. Dan ben je de hulp van de voorzitter, en dat ben ik een flink aantal jaren onder verschillende voorzitters geweest. Ik had een eigen bedrijf dat zo goed ging, dat ik vroeg gestopt ben met werken. En dat gaf natuurlijk de gelegenheid om heel veel op de club te zijn. Op een gegeven moment was ik er bijna dag en nacht, en dan pak je alles aan. Alles wat je dan ziet en waarvan je denkt: “Hé, dat kan ik oplossen of dat kan ik doen”, dat doe je dan.’

Clubliefde
‘Clubliefde, zo kan je het in één woord noemen. Mijn vader was plat gezegd “gek met de club”, hij deed er alles voor en hij heeft er zo verschrikkelijk veel tijd in gestoken. Toen heeft hij mij erbij gevraagd, en dat is er gewoon een beetje ingeslopen. Het moet natuurlijk ook klikken met de mensen om je heen, je krijgt vrienden en kennissen. Ik heb nog jaren in een lager elftal gevoetbald, en dan krijg je op een gegeven moment gewoon een hele sterke band met zo’n voetbalvereniging. Ik ben er niet meer iedere dag zoals vroeger, maar ik ben nog steeds heel erg betrokken. VVZA blijft mijn club, altijd.’

Bron: Joost Berendsen

Voetbal 3-daagse ‘Play the Spanish way’ bij VVZA!


Van woensdag 16 t/m vrijdag 18 augustus 2023 organiseert De Voetbalschool de Voetbal 3-daagse ‘Play The Spanish Way’, in het teken van het Spaanse voetbal. Dit voetbalevenement zal plaats vinden op de velden van VVZA.

‘Play the Spanish way’ betekent: tiki-taka, snelle combinaties en fantastische doelpunten. Tijdens deze unieke Voetbal 3-daagse wordt er naast techniek vooral getraind op aanvallen en het scoren van doelpunten! 

Het programma zal er tijdens deze 3-daagse als volgt uit zien: 
10:00 – 12:00 uur Techniektraining op Spaanse wijze
12:00 – 13:00 uur Lunchpauze 
13:00 – 15:00 uur Spel-, wedstrijdvormen en La Liga

Inschrijving is toegankelijk voor alle jongens én meisjes van 5 t/m 18 jaar, ongeacht bij welke vereniging je speelt. Ook kinderen die geen lid zijn van een vereniging zijn welkom.

De kosten voor deze Voetbal 3-daagse bedragen €84,95. Voor dit bedrag ontvangen de deelnemers niet alleen drie dagen voetbalplezier, maar ook een officieel adidas wedstrijdshirt, leuke aandenkens en prijzen voor de winnaars.

Minimaal één van de deelnemers ontvangt een toegangsbewijs voor het Fair Play Event. Een dag trainen op een geheime locatie.

Wil je in de zomervakantie door trainen als een Spaanse profvoetballer? Wacht dan niet langer en schrijf je in via: https://devoetbalschool.nl/events/voetbal-3-daagse-amersfoort-vvza-play-the-spanish-way

Meer informatie is ook altijd op te vragen bij:
Dennis Been
dennis@devoetbalschool.nl 
06-50963781

Foto’s van de reünie – 75 jaar VVZA jubileumweekend

De foto’s van de VVZA Legends en reünie van zondag 21 mei zijn nu ook terug te zien via het online album op onze facebookpagina. Je kunt de foto’s ook bekijken als je geen Facebook account hebt. Wil je er op reageren, dan is het wel nodig om in te loggen.

Bekijk de foto’s hieronder, klik op de link Reünie – 75 jaar VVZA jubileumweekend om alles te bekijken:

Familiedag en feestavond 75 jaar VVZA

Voor wie er bij was, jullie zijn vast net als wij nog aan het nagenieten van de hele dag en avond gezelligheid.

De kleinste zeehelden trapten het jubileumweekend af met allerlei spelletjes, gingen op de foto met de enige echte FC Utrecht mascotte Tiger. Ze speelden Archery tag, sprongen over de stormbaan een een potje knotsvoetbal. Bedankt Skillz United voor jullie bijdrage hierin! De tieners gingen ook los op de stormbaan, speelden een partij met eerste elftal spelers Diego, Nick en ook Fabian kon het niet laten om lekker mee te doen. Wie hebben uiteindelijk de Voetbalquiz van onze Freek gewonnen?

Vanaf 20.00 was het dan eindelijk tijd voor de feestavond, die al lange tijd uitverkocht was. DJ Marlo, Dave de Graaf, Marco Kraats, Gino Graus en special quest van de avond Jeffrey Parmentier met zijn toeter zorgden dat de voetjes flink van de vloer gingen. Wat een dag en wat een avond was het!

De foto’s bekijk je via ons Facebookkanaal.

Heb je zelf nog mooie, leuke of gekke foto’s en mogen deze online? Stuur ze naar communicatie@vvza.nl.


Piet Snijders Toernooi

Piet Snijders Toernooi 2023

Het is alweer een week geleden, maar we zijn nog steeds aan het nagenieten van het mooie eerbetoon aan Piet Snijders. Het toernooi was weer zeer succesvol en bekijk hier nu alle foto’s van 18 mei 2023!

Met aan onder andere Els Daal Van en SP Fotography voor de mooie en vele foto’s van deze dag!

VVZA bestaat vandaag 75 jaar!

Lieve mensen,

We vieren een mijlpaal waarmee wij als club ontzettend trots op zijn: het 75 jarig bestaan van Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort.

Ereleden, leden, trainers, leiders, bestuurders, zeer gewaardeerde sponsors en andere zeehelden: Jullie staan samen symbool voor alle mensen die door de decennia heen hebben gezorgd dat we deze geweldige mijlpaal hebben bereikt. Een 75jarige heeft veel te vertellen. In de loop der jaren hebben wij talloze geweldige anekdotes gehoord en veel aanwezigen afgelopen jubileumweekend kennen nog veel en veel meer anekdotes. Hoe doe je recht aan een 75jarige club die zoveel te vertellen heeft?

In mei 1948 is VVZA opgericht in de Zeeheldenbuurt in de wijk Kruiskamp te Amersfoort, vandaar Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort (VVZA).
Het is ontstaan uit een buurtvereniging van bewoners uit de Trompstraat, De Ruyterstraat en omgeving. (De Zeeheldenbuurt). Wij zijn een aantal keren verhuisd, de thuisbasis van de vereniging is sinds januari 1987 op de Hoolesteeg 6, Sportpark Emiclaer. Het sportpark ligt op een bijzonder mooie locatie ingeklemd tussen de Amersfoortse wijken Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek. Lekker centraal!

Zwart Wit. Onze niet te missen clubkleuren. Kleuren die passen bij het karakter van VVZA. We gaan er met z’n allen voor of zien het helemaal niet zitten, iets er tussenin is er vaak niet. We trekken uiteindelijk allemaal het zwart-witte shirtje aan en onze onderlinge verschillen verdwijnen en we worden één, één familie.

Onze voetbalkantine. Niet super-fancy, maar een fijne plek waar het gezellig is en ruikt naar voetbal. De plek waar je op zaterdagochtend binnenkomt, eerst een kopje koffie haalt en rustig aan alles op gang komt. Waar Jan Jaap al klaar zit met zijn laptop, om je de juiste weg te wijzen en je wat bemoedigende woorden toe te spreken. Waar vaak een bekend gezicht achter de bar staat en waar iedereen zich thuis voelt.

Last but not least! Uiteindelijk wordt een club gemaakt door mensen. Door de jaren heen, tot op de dag van vandaag zijn het al die mensen die op allerlei manieren hun bijdrage leveren, die onze club draaiende houden. Als je namen noemt doe je eigenlijk mensen tekort die niet genoemd worden, maar zonder namen doen we geen recht aan het feit dat het de mensen zijn die de club maken, allemaal op hun eigen manier. In de kantine met Dion, Paul, Jessica en vele anderen, als scheids met mannen als Evert, Pieter en zoon Fabio, onze ouders/elftalleiders als Michael, Monique, Edwin en Michel, de ploeg op maandagochtend met Herman en zijn krasse collega’s, onvermoeibare bestuurders, Wim en alle anderen, en zo kunnen we nog een tijd doorgaan.
We hebben allemaal onze eigen rol, net als vele generaties voor ons, in het draaiende houden van de club. En samen zijn we uiteindelijk één. Want wat heb je nou liever, één goed elftal of elf goede ééntallen?

Tot slot, lieve mensen: het hierboven genoemde is het allermooiste element van het vieren van zo’n 75jarig jubileum. Het is best een ontroerende gedachte dat in al die 75 jaar er altijd mensen zijn geweest die hun schouders onder de club hebben gezet. Het is op de schouders van al die vrijwilligers, die zich door de jaren heen voor de vereniging hebben ingezet, dat wij vandaag dit jubileum mogen vieren. Veel van jullie zullen nog persoonlijke herinneringen hebben aan die vrijwilligers uit het verleden. Ik wil jullie vragen om alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan onze mooie vereniging in de periode tussen 22 mei 1948 en 22 mei 2023 belonen met een daverend applaus! Op naar het volgende jubileum!

Leve VVZA!

VVZA Familiedag de start van het jubileumweekend!

Op 20 mei 2023 starten wij ons jubileumweekend officieel met de Familiedag. Een dag met allemaal leuke activiteiten voor onze jeugd en ook de gezinsleden zijn natuurlijk van harte welkom!

De jongste jeugd ontvangen wij om 10.00. Zij gaan onder andere diverse activiteiten doen zoals; racen over een grote stormbaan (met dank aan Skillz en Kids United), ze spelen knotsvoetbal en ze krijgen natuurlijk wat lekkers als afsluiter en een presentje. De jeugd vanaf 12 jaar, volgen diverse voetbalclinics (mede mogelijk gemaakt door De Voetbalschool), doen mee aan de enige echte Zeehelden Voetbalquiz van Freek Rubrech, wel in een jeugdig jasje gestoken. Deze jongens en meiden starten met wat lekkers, gaan uiteraard ook voetballenspellen spelen met spelers uit ons eerste elftal. Uiteraard krijgen zij ook een herinnering mee, aan onze mooie voetbalbalvereniging! Naast de lekkere VVZA lunch, worden de kids ook verwend met gezonde en minder gezonde lekkernijen (mede mogelijk gemaakt door Lidl winkelcentrum Schothorst).

Het zou ook zo maar kunnen gebeuren, dat de enige echte FC Utrecht Tiger ook aanwezig is op deze dag ;-).

Meteen willen wij graag alle vrijwilligers die ons deze dagen ook weer helpen met een onvergetelijk weekend neer zetten, alvast enorm bedanken! Jullie maken de naam familieclub waar!

De jubileumcommissie

Herinnering! Uitnodiging VVZA reünie op 21 mei 2023

Kom jij ook naar de VVZA Reünie op 21 mei 2023

Een belangrijk onderdeel van ons jubileumprogramma is natuurlijk de reünie op 21 mei van 13.00 tot 18.00 voor alle leden en oud-leden, maar ook voor (oud)supporters, sponsors en iedereen die een zwart/wit hart heeft. Een dag vol voetbal en gezelligheid. Op deze dag mag ook een wedstrijd met onze VVZA Legends niet ontbreken.

Wij nodigen iedereen uit die interesse heeft om naar de Reünie te komen, aanmelden is niet verplicht via onderstaand formulier, maar helpt ons inschatten hoeveel mensen er gaan komen.

Zegt het voort, zegt het voort.

Het aftellen is begonnen. We hebben er zin in!

De jubileumcommissie

Voor meer informatie of andere vragen mail naar evenementen@vvza.nl of bel met Vanessa Visscher (0613416881).

Jubileumcommissie 75 jaar
Reünie VVZA Legends