Organogram

Contactpersonen bij VVZA

We hebben bij VVZA veel personen waar je terecht kunt met vragen. Toch is het niet altijd duidelijk bij wie nu moet zijn voor jouw vragen. Daarom delen wij graag alsnog het Organogram met een uitleg wat het inhoud en wie zich waarmee bezig houdt. Zo hebben de bestuursleden ook diverse commissies, waar je vaak eerst terecht kunt. Ook kun je veel informatie op de website zelf vinden.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Vanessa Visscher, zodat zij het nader kan toelichten en daar waar mogelijk duidelijker kan maken.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter (voorzitter@vvza.nl)
Secretaris (secretaris@vvza.nl)
Penningmeester (penningmeester@vvza.nl)

Het dagelijks bestuur heeft wekelijks overleg over de dagdagelijkse vraagstukken van de vereniging. Het is altijd goed om eerst de daarvoor bestemde commissie te raadplegen, wanneer je ergens tegen aan loopt.
– Maurice Meijboom
– Angelique Gorter
– Wim Eek
Algemeen bestuur:
Public Relations (pr@vvza.nl)
Communicatie (communicatie@vvza.nl)
Facilitaire Zaken (facilitairezaken@vvza.nl)
Technische Zaken (technischezaken@vvza.nl)
Jeugdzaken (jeugdbestuur@vvza.nl)

Leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor hun expertise gebied en de daaronder vallende commissies.
– Helma Nagtegaal
– Vanessa Visscher
– Peter Matlung
– Robbert Geertzema
– Eric van Norden
Voorzitterscommissie:
Commissie ter ondersteuning van de taken van de Voorzitter.
– Maurice Meijboom
– Paul Petersen
– Pieter Rebel
– Fouad Bakkali-Yakhlef
Commissie Fairplay:

De Commissie Fairplay is een door het bestuur ingestelde adviescommissie. Zij analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties rondom sportief gedrag binnen de vereniging. Alle mensen, die iets voor de club doen, kunnen erop vertrouwen, dat ook anderen zich aan de afspraken houden.

Taken van de commissie. Het bewaken van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels, welke te maken hebben met Normen en Waarden.
Het doen van onderzoeken of een disciplinaire straf nodig is en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.
Het aan het bestuur voordragen van een persoon of personen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de vereniging.
(fairplay@vvza.nl)
– Dirk Blom
– Romee Hoogendijk
Vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van leden/ vrijwilligers die hulp of advies nodig heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging.
– Romee Hoogendijk, 06 33 34 40 70
Secretariscommissie:
Commissie ter ondersteuning van de taken van de secretaris, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van de VOG voor o.a. onze bestuursleden en trainers. Het bijhouden van het Handboek. Notuleren wanneer de secretaris niet aanwezig is bij vergaderingen van het bestuur.
(secretaris@vvza.nl)
– Angelique Gorter
– Linda Verstay
– Jessica Schram- de Wit
Ruimte reserveren bij VVZA ?
Wil je gebruik maken van een ruimte bij VVZA?
Dit betreft de kantine, bestuurskamer of de velden? Deze dien je vooraf te reserveren.
– Jessica Schram- de Wit, 06 532 21 634
Vrijwilligerscoördinator:
Het contactpersoon voor de diverse commissies, waar hulp nodig is vanuit de vrijwilligers. Tevens coördineert en begeleid de vrijwilligerscoördinator het proces rondom het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.
(vrijwilligers@vvza.nl)
Penningmeester/ kascommissie
De kascommissie verzorgt de kascontroles en brengt verslag uit hiervan op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
(penningmeester@vvza.nl)
– Wim Eek

– Piet Trappel
– Barry van der Ziel
Contributie/ Ledenadministratie
(Ledenadministratie@vvza.nl)
De contributie inningen worden verzorgt door de ledenadministratie, tevens het verwerken van (nieuwe) leden en inschrijven van de teams.
– Marianne de Keijzer
– Monique van Empelen
Public Relations
Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor allerhande vormen van sponsoring ten behoeve van de vereniging alsmede een correcte uitvoering en naleving van gemaakte afspraken. Zorgdragen voor een optimale opbrengst uit fondsenwervende activiteiten zoals bijvoorbeeld Grote Club Actie en de Club van 100. Tevens het aansturen van de PR/ sponsorcommissie en de materiaalcommissie.
(pr@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
PR & Sponsor Commissie
Onder de PR & Sponsorcommissie valt alles omtrent Public Relations;
De relatie tussen de vereniging en het publiek. Contacten met sponsoren, media ten aanzien van promotionele uitingen. Ondersteunen bij acties als Grote Clubactie en Club van 100.
(pr@vvza.nl)

Club van 100
(clubvan100@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
– Vacature vacant voor nieuwe leden van de sponsorcommissie

– Paul Petersen
Materiaalcommissie:
Verzorgt de materialen zoals ballen, hesjes, pionnen, hoedjes, waterzakken. Voetbaltenues met sponsorbedrukking.

Voetbaltenues tenues zonder sponsoruitingen kunnen rechtstreeks bij van Dam gekocht worden.
(materialen@vvza.nl)
– Monique van Empelen
– Eric van Norden
Communicatie:
Het bestuurslid Communicatie is verantwoordelijk voor het gestructureerd delen van informatie m.b.t. VVZA, zowel binnen als buiten de vereniging. En voor het op een positieve manier onder de aandacht brengen van de club. Het onderhouden van de website van VVZA is daarbij een belangrijk onderdeel, maar ook andere media als artikelen in de lokale pers, de Scheepstoeter en sociale media. Teven geeft zij sturing aan de evenementencommissie en de websitecommissie.
(communicatie@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
Websitecommissie
Voor vragen betreft onze website en het plaatsen van content, kun je contact opnemen met deze commissie.

(websitecommissie@vvza.nl)
– Tom van der Weide
– Vanessa Visscher
Paul – Rom Mannien
Damescommissie
Deze commissie is samengesteld om de focus binnen VVZA op dames en meidenvoetbal tot een hoger niveau te trekken. VVZA wil meer dames en meiden als lid van onze voetbalvereniging. De commissie zet zich in voor de ontwikkeling van het damesvoetbal en daarin verder te groeien.

– Vanessa Visscher
– Peter Matlung
– Jessica Schram- de wit
– Josien van de Water
– Kim van Kleef
Evenementencommissie
De commissie plant leuke evenementen voor de leden van VVZA en voor de omgeving van VVZA. Dit doen zij samen met de Toernooicommissie.
Wil je ook een event organiseren bij VVZA of heb je leuke ideeën? Neem dan altijd contact op met deze commissie.
(evenementen@vvza.nl)

Toernooicommissie
Deze commissie organiseert door het jaar heen diverse toernooien voor de leden van VVZA.
Wil je een toernooi organiseren? Neem dan altijd contact op met deze commissie.
(toernooien@vvza.nl)
– Jessica Schram- de Wit
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
– Desmond Hagebeuk
– Pieter Rebel
– Fouad Bakkali-Yakhlef
– Peter Bouw
Facilitaire zaken:
Het ondersteunen van facilitaire diensten om zodoende de (sport) voorzieningen van de vereniging optimaal te laten functioneren. Beheer van opstallen en het leveren van huishoudelijke diensten. Opstal betekent het gebouw, alles wat daarin en daaraan vastzit (aard-en nagelvast) en de bijbehorende bijgebouwen, schuttingen en erfscheidingen, exclusief de grond.
(facilitairezaken@vvza.nl)
– Peter Matlung
– Niels van Spengen
– Paul van Daal
– Dion de Pruis
Kantinecommissie:
Bij VVZA is de kantine het bruisend hart van de vereniging. Hier komen spelers en trainers voor aanvang en na afloop van de wedstrijden en trainingen samen. Ook de activiteiten buiten het voetbal vinden voor een groot deel plaats in onze kantine.

De kantinecommissie zorgt ervoor dat de kantine nagenoeg iedere trainingsavond en speeldag bemand is, dat er altijd voorraad genoeg is en dat iedereen in een hapje of drankje kan worden voorzien.

(kantine@vvza.nl)

– Harry du Pree
– Niels van Spengen
– Aalt Baatje
– Bob de Wilde
– Desmond Hagebeuk
– Dion de Pruis
– Jessica Schram-de Wit
– Jacqueline Tiemessen
Jeugdzaken (niet selectie):
Het bestuurslid Jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Samen met het bestuurslid Technische Zaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en uitvoering. Tevens verantwoordelijk voor de niet- selectieteams.
(jeugdbestuur@vvza.nl)
– Eric van Norden
Coördinatoren:
De coördinatoren, welke deel uitmaken van de jeugdcommissie zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers en ouders. Een gesprek gaat op afspraak. Er is geen open spreekuur.

Coördinator 7×7 senioren en dames: Jessica Schram-de Wit, 06 532 21 634
coordinator7x7@vvza.nl
Coördinator (Jo17/Jo23): Eric van Norden
coordinatorabjunioren@vvza.nl
Coördinator (Jo12/Jo16): Josien van de Water
coordinatorepupillen@vvza.nl
Coördinator (Jo8/J-09/Jo11): Jeffrey Sluijk
coordinatorfpupillen@vvza.nl
Coördinator Kabouters (Jo6/Jo7): Fabian Bakker
coordinatorkabouters@vvza.nl
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Scheidsrechters jeugd:
De jeugdscheidsrechters zijn allemaal vrijwilligers. De groep bestaat uit volwassenen en jeugdspelers van VVZA. Deze jeugdspelers kunnen aangeven dat zij naast het voetballen in hun eigen team, ook beschikbaar willen zijn om scheidsrechter te zijn.
De spelers die willen, melden zich bij de wedstrijdsecretaris, die voor verdere instructie en begeleiding zorgt.
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Technische Zaken (selectie):
Het bestuurslid Technische Zaken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het technisch beleid. Samen met het bestuurslid Jeugdzaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en uitvoering. Tevens verantwoordelijk voor de selectieteams.(technischezaken@vvza.nl)
Edwin van Burgsteden
Technische Commissie
De Technische Commissie voert het Technisch Beleid uit, houdt toezicht op de uitvoering van het Technisch Beleid, zoals verwoord in het Jeugd Beleidsplan. De Technische Commissie vergadert in het voetbalseizoen maandelijks en bestaat uit: de jeugd-selectietrainers, Hoofd Jeugdopleidingen en het bestuurslid Technische Zaken. Bij vergaderingen kan soms worden volstaan met een afvaardiging daarvan.
– Edwin van Burgsteden
– Richard Brandsen
– Jan van Beek
– Nico van Zanten
– Rick van de Wolfshaar
– Eric Telle
– Steven van Zanten
– Jeugdselectietrainers
Wedstrijdsecretariaat Senioren
(wedstrijdsecretaris@vvza.nl)
Dirk Blom, 06 538 29 904
Scheidsrechters senioren:
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Trainers 2022/2023 Jeugd

Team     Trainer   leider/assistent
JO7        Fabian Bakker   
JO8-1    Morris Wijnands             
JO9-1    Yannick Vink     
JO9-2    Luca Matthezing & Arno van der Meer
JO9-3    Wouter Roessingh         
JO10-1  Youp Brienesse & Kevin de Jong
JO10-2  Evert van Straalen
JO11-1  Edger de Mots  
JO11-2  Greetje van der Geest   
JO12-1  Fabian Bakker & Rick van de Wolfshaar
JO12-2  John Jansen & Vanessa Visscher              
JO13-1  Gijs Bliekendaal
JO15-1  Samy Taj & Gilbert Zarbilmez
JO15-2  Chris Zantingh & Vincent Bouma
JO15-3  Bennie Kalapide   
JO16-1 Michel Oomen & Robbert Geertzema           
JO17-1  Steven van Zanten         
JO19-1  Tim Asbreuk & Dion de Pruis
Trainers 2022/2023 Senioren

Team     Trainer   leider/assistent
JO23-1  Michael Wijnands & Monique van Empelen
JO23-2  Paul Petersen    
VVZA ZA2 Lars Theunissen          
VVZA ZA3 Anton Koudijs             
VVZA ZA4 Youp Brienesse           
VVZA ZA5 Roel Gerritsen             
VVZA1   Sebastian Verhoeve & Jan van Beek
VVZA2   Jeroen Snijders & Samira Brandsen
VVZA3   Jeffrey Sluyk & Monique van Empelen
Keeperstrainers Evert Prins & Robbert Geertzema
35+-1 Jorrit Smit             
35+-2 Aziz Meftahi         
35+-3 Stefan te Lintelo 
45+-1 Nico van Zanten
45+-2 Mark Kors             
VR30+-1 Jessica de Wit & Josien van de Water

Voorlopige teamindeling seizoen 2024/2025

Het is weer gelukt om alle jeugdspelers opnieuw in te delen. 

Het is nog een voorlopige indeling. Voor vragen kun je je richten tot de coördinator van jouw groep. 

Coordinator JO12 tm JO19Josien van de Watercoordinatorepupillen@vvza.nl
Coordinator JO8 tm JO11Greetje van der Geestcoordinatorfpupillen@vvza.nl


De voorlopige indeling voor de teams kun je hier lezen. Meer lezen over ons beleid rondom meetrainen en instroom tijdens het seizoen, kan in ons handboek op pagina 20.


Veel plezier komend seizoen allemaal!

Kijk live Nederland – Polen bij VVZA

Aanstaande zondag is de kantine geopend voor jullie Oranjefans! Vanaf 14.15 kun je je voorbereiden op de eerste wedstrijd van dit spannende toernooi!

We kijken natuurlijk het liefst met onze eigen voetbalhelden, dus zijn jullie erbij zondag?

VVZA Jeugdtoernooi – 8 juni 2024

Op zaterdag 8 juni 2024 organiseerde VVZA weer het jaarlijkse Jeugdtoernooi voor teams in de categorieën JO8 t/m JO15.
Het was een sportieve en gezellige dag! Vorig jaar mochten we teams van 20 verschillende verenigingen uit de nabije en verdere omgeving verwelkomen. En dit jaar is het groter dan ooit tevoren, 30 verschillende verenigingen deden mee. Teams actief in alle klassen konden zich inschrijven en werden naar sterkte ingedeeld.

De jeugdteams van VVZA in de categorieën JO8 t/m JO15 zijn uiteraard allemaal ingedeeld met de overige teams van diverse verenigingen. Alle teams en verenigingen vindt je in dit overzicht terug: Overzicht teams VVZA Jeugdtoernooi 8 juni 2024

De foto’s die deze dag gemaakt zijn, zijn te vinden op onze Facebookpagina in het Album Jeugdtoernooi 8 juni 2024!

Vrijwilligers
We bedanken ook voor deze dag alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, in de kantine, op de velden en de toernooicommissie uiteraard voor de organisatie.

Heb je vragen over onze toernooien, mail dan naar toernooien@vvza.nl

We hebben ontzettend genoten en kijken uit naar volgend seizoen bij VVZA!


Sportieve groet,

De Toernooicommissie
Tim, Helma en Vanessa

Voetbal 3-daagse Play the Spanish way

Voetbal 3-daagse ‘Play the Spanish way’ bij VVZA!

Van woensdag 21 t/m vrijdag 23 augustus 2024 organiseert De Voetbalschool de Voetbal 3-daagse ‘Play The Spanish Way’, in het teken van het Spaanse voetbal. Dit voetbalevenement zal plaats vinden op de velden van VVZA.

‘Play the Spanish way’ betekent: tiki-taka, snelle combinaties en fantastische doelpunten. Tijdens deze unieke Voetbal 3-daagse wordt er naast techniek vooral getraind op aanvallen en het scoren van doelpunten! 

Het programma zal er tijdens deze 3-daagse als volgt uit zien: 
10:00 – 12:00 uur Techniektraining op Spaanse wijze
12:00 – 13:00 uur Lunchpauze 
13:00 – 15:00 uur Spel-, wedstrijdvormen en La Liga

Inschrijving is toegankelijk voor alle jongens én meisjes van 5 t/m 18 jaar, ongeacht bij welke vereniging je speelt. Ook kinderen die geen lid zijn van een vereniging zijn welkom.

De kosten voor deze Voetbal 3-daagse bedragen €87,50. Voor dit bedrag ontvangen de deelnemers niet alleen drie dagen voetbalplezier, maar ook een officieel adidas wedstrijdshirt, leuke aandenkens en prijzen voor de winnaars.

Minimaal één van de deelnemers ontvangt een toegangsbewijs voor het Fair Play Event. Een dag trainen op een geheime locatie.

Wil je in de zomervakantie door trainen als een Spaanse profvoetballer? Wacht dan niet langer en schrijf je in via: https://devoetbalschool.nl/?search=e87fd95ceaae

Meer informatie is ook altijd op te vragen bij:
Dennis Been
dennis@devoetbalschool.nl
06-50963781

Stoppen met voetballen of overschrijven naar andere club

Wil jij volgend seizoen stoppen met voetballen of bij een andere club gaan spelen?

Wanneer je wilt stoppen met voetballen, moet je dat zo snel mogelijk kenbaar maken bij de ledenadministratie.
Dit kan via een mail naar de ledenadministratie, op ledenadministratie@vvza.nl. Je dient dit minimaal 1 maand voor het aflopen van het seizoen te doen, dus uiterlijk per 31 mei. Zonder afmelding loopt je lidmaatschap automatisch door. Als je op 1 juli bij VVZA staat ingeschreven als lid ontvang je voor het volgende voetbalseizoen een contributierekening.

Afmelden bij je leider of trainer is niet voldoende.


Wanneer je bij een andere vereniging wilt gaan voetballen, moet je je laten overschrijven.
Deze overschrijving wordt digitaal geregeld. De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is 15 juni 23.59 uur.

Wat moet je doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

  • Je meldt je af bij VVZA. Dit doe je via een mailtje aan de ledenadministratie op ledenadministratie@vvza.nl.
  • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je KNVB-relatiecode. Je KNVB-relatiecode (bestaat uit letters en cijfers) kan je vinden als je inlogt op Voetbal.nl. De relatiecode staat onder je foto in het persoonlijk profiel. Maak je geen gebruik van Voetbal.nl, stuur dan even een mailtje naar ledenadministratie@vvza.nl dan kunnen wij je je code doorgeven. 
  • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van die vereniging.
  • Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli 2024.

Transfernieuws

Komend seizoen komen deze vier spelers over naar VVZA om bij ons eerste elftal aan te sluiten. Ferry Hendrikse heeft hen hartelijk onthaald bij de club. Hicham Zeddi, Hari Sabir, Kevin Duman en Mohamed Nassereddine Elkarti stellen zich aan jullie voor!

Welkom bij VVZA mannen!

Nieuwe spelers stellen zich voor:

Hicham Zeddi
Ik ben Hicham Zeddi, 26 jaar oud en ben nu nog woonachtig in Amersfoort maar binnenkort in Nijkerk.
Ik ben werkzaam in de zorg. Verder is mijn favoriete positie in het veld rechtsback en heb ik veel zin om volgend seizoen te vlammen bij VVZA. Hicham maakt de overstap vanuit KVVA (red.)
Hari Sabir
Mijn naam is Hari Sabir, ik ben 24 jaar en speel als linker en rechteraanvaller.
Ik kom uit Amersfoort. Vvza is al jaren een stabiele club die op een herkenbare manier voetbalt waarin ik me goed erin kan identificeren.

Mohamed nassereddine elkarti
Met veel enthousiasme wil ik mijzelf voorstellen aan jullie. Mijn naam is Mohamed, 19 jaar oud, en momenteel speel ik voor CJVV. Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik komend seizoen mijn talenten zal inzetten voor VVZA. Het is een geweldige kans en ik kan niet wachten om deel uit te maken van dit team.
Kevin Duman
Kevin Duman, 24 jaar oud. Woonachtig in Amersfoort.
Positie CV of CVM. Dit jaar spelend bij So Soest 1. Een speler die altijd 100% geeft en altijd wil winnen💪🏽

DE ZEEHELDEN VOETBALQUIZ

DE ZEEHELDEN VOETBALQUIZ komt er weer aan!

31 mei is de enige echte Zeehelden voetbalquiz van onze zeeheld Freek Rubrech!

Inschrijven kan via Freek, een DM of via het inschrijfformulier achter de bar.

Kosten zijn €10,- per team van 2 personen.
Inloop vanaf 19.30 en de quiz start om 20.00!

Ben jij van de partij?

Geslaagd Oranjefestival!

Vandaag was weer een nieuwe editie van het Oranjefestival bij VVZA. Het evenement om onze jeugdleden een gezellige middag te geven en de kans om vriendjes/ vriendinnetje, broertjes en zusjes ook eens kennis te laten maken met onze gezellige vereniging.

We hadden ook geluk met het lekkere zonnetje, de hulp van de jongens van de 17-2, trainers en hulpouders en natuurlijk de evenementencommissie die dit alles weer tot een geweldige succes maken.

De foto’s worden toegevoegd aan het album op

FB en Bas Bakker heeft alles in een mooie video samengevat!