Organogram

Contactpersonen bij VVZA

We hebben bij VVZA veel personen waar je terecht kunt met vragen. Toch is het niet altijd duidelijk bij wie nu moet zijn voor jouw vragen. Daarom delen wij graag alsnog het Organogram met een uitleg wat het inhoud en wie zich waarmee bezig houdt. Zo hebben de bestuursleden ook diverse commissies, waar je vaak eerst terecht kunt. Ook kun je veel informatie op de website zelf vinden.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Vanessa Visscher, zodat zij het nader kan toelichten en daar waar mogelijk duidelijker kan maken.

Organogram
Dagelijks bestuur:
Voorzitter (voorzitter@vvza.nl)
Secretaris (secretaris@vvza.nl)
Penningmeester (penningmeester@vvza.nl)

Het dagelijks bestuur heeft wekelijks overleg over de dagdagelijkse vraagstukken van de vereniging. Het is altijd goed om eerst de daarvoor bestemde commissie te raadplegen, wanneer je ergens tegen aan loopt.
– Maurice Meijboom
– Angelique Gorter
– Wim Eek
Algemeen bestuur:
Public Relations (pr@vvza.nl)
Communicatie (communicatie@vvza.nl)
Facilitaire Zaken (facilitairezaken@vvza.nl)
Technische Zaken (technischezaken@vvza.nl)
Jeugdzaken (jeugdbestuur@vvza.nl)

Leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor hun expertise gebied en de daaronder vallende commissies.
– Vanessa Visscher
– Vanessa Visscher
– Peter Matlung
– Edwin van Burgsteden
– Eric van Norden
Voorzitterscommissie:
Commissie ter ondersteuning van de taken van de Voorzitter.
– Maurice Meijboom
– Paul Petersen
– Pieter Rebel
– Fouad Bakkali-Yakhlef
Commissie Fairplay:

De Commissie Fairplay is een door het bestuur ingestelde adviescommissie. Zij analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties rondom sportief gedrag binnen de vereniging. Alle mensen, die iets voor de club doen, kunnen erop vertrouwen, dat ook anderen zich aan de afspraken houden.

Taken van de commissie. Het bewaken van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels, welke te maken hebben met Normen en Waarden.
Het doen van onderzoeken of een disciplinaire straf nodig is en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.
Het aan het bestuur voordragen van een persoon of personen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de vereniging.
(fairplay@vvza.nl)
– Dirk Blom
– Peter Kemp
– Romee Hoogendijk
Vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van leden/ vrijwilligers die hulp of advies nodig heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging.
– Romee Hoogendijk, 06 33 34 40 70
Secretariscommissie:
Commissie ter ondersteuning van de taken van de secretaris, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van de VOG voor o.a. onze bestuursleden en trainers. Het bijhouden van het Handboek. Notuleren wanneer de secretaris niet aanwezig is bij vergaderingen van het bestuur.
(secretaris@vvza.nl)
– Angelique Gorter
– Linda Verstay
– Jessica Schram- de Wit
Ruimte reserveren bij VVZA ?
Wil je gebruik maken van een ruimte bij VVZA?
Dit betreft de kantine, bestuurskamer of de velden? Deze dien je vooraf te reserveren.
– Jessica Schram- de Wit, 06 532 21 634
Vrijwilligerscoördinator:
Het contactpersoon voor de diverse commissies, waar hulp nodig is vanuit de vrijwilligers. Tevens coördineert en begeleid de vrijwilligerscoördinator het proces rondom het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.
(vrijwilligers@vvza.nl)
– Helena Robalo
Penningmeester/ kascommissie
De kascommissie verzorgt de kascontroles en brengt verslag uit hiervan op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
(penningmeester@vvza.nl)
– Wim Eek

– Piet Trapoel
– Barry van der Ziel
Contributie/ Ledenadministratie
(Ledenadministratie@vvza.nl)
De contributie inningen worden verzorgt door de ledenadministratie, tevens het verwerken van (nieuwe) leden en inschrijven van de teams.
– Marianne de Keijzer
– Monique van Empelen
Public Relations
Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor allerhande vormen van sponsoring ten behoeve van de vereniging alsmede een correcte uitvoering en naleving van gemaakte afspraken. Zorgdragen voor een optimale opbrengst uit fondsenwervende activiteiten zoals bijvoorbeeld Grote Club Actie en de Club van 100. Tevens het aansturen van de PR/ sponsorcommissie en de materiaalcommissie.
(pr@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
PR & Sponsor Commissie
Onder de PR & Sponsorcommissie valt alles omtrent Public Relations;
De relatie tussen de vereniging en het publiek. Contacten met sponsoren, media ten aanzien van promotionele uitingen. Ondersteunen bij acties als Grote Clubactie en Club van 100.
(pr@vvza.nl)

Club van 100
(clubvan100@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
– Vacature vacant voor nieuwe leden van de sponsorcommissie

– Paul Petersen
Materiaalcommissie:
Verzorgt de materialen zoals ballen, hesjes, pionnen, hoedjes, waterzakken. Voetbaltenues met sponsorbedrukking.

Voetbaltenues tenues zonder sponsoruitingen kunnen rechtstreeks bij van Dam gekocht worden.
(materialen@vvza.nl)
– Monique van Empelen
– Eric van Norden
Communicatie:
Het bestuurslid Communicatie is verantwoordelijk voor het gestructureerd delen van informatie m.b.t. VVZA, zowel binnen als buiten de vereniging. En voor het op een positieve manier onder de aandacht brengen van de club. Het onderhouden van de website van VVZA is daarbij een belangrijk onderdeel, maar ook andere media als artikelen in de lokale pers, de Scheepstoeter en sociale media. Teven geeft zij sturing aan de evenementencommissie en de websitecommissie.
(communicatie@vvza.nl)
– Vanessa Visscher
Websitecommissie
Voor vragen betreft onze website en het plaatsen van content, kun je contact opnemen met deze commissie.

(websitecommissie@vvza.nl)
– Tom van der Weide
– Vanessa Visscher
– Monique van Empelen
– Rom Mannien
Damescommissie
Deze commissie is samengesteld om de focus binnen VVZA op dames en meidenvoetbal tot een hoger niveau te trekken. VVZA wil meer dames en meiden als lid van onze voetbalvereniging. De commissie zet zich in voor de ontwikkeling van het damesvoetbal en daarin verder te groeien.

– Vanessa Visscher
– Peter Matlung
– Jessica Schram- de wit
– Josien van de Water
– Kim van Kleef
Evenementencommissie
De commissie plant leuke evenementen voor de leden van VVZA en voor de omgeving van VVZA. Dit doen zij samen met de Toernooicommissie.
Wil je ook een event organiseren bij VVZA of heb je leuke ideeën? Neem dan altijd contact op met deze commissie.
(evenementen@vvza.nl)

Toernooicommissie
Deze commissie organiseert door het jaar heen diverse toernooien voor de leden van VVZA.
Wil je een toernooi organiseren? Neem dan altijd contact op met deze commissie.
(toernooien@vvza.nl)
– Jessica Schram- de Wit
– Vanessa Visscher
– Helma Nagtegaal
– Desmond Hagebeuk
– Pieter Rebel
– Fouad Bakkali-Yakhlef
– Peter Bouw
Facilitaire zaken:
Het ondersteunen van facilitaire diensten om zodoende de (sport) voorzieningen van de vereniging optimaal te laten functioneren. Beheer van opstallen en het leveren van huishoudelijke diensten. Opstal betekent het gebouw, alles wat daarin en daaraan vastzit (aard-en nagelvast) en de bijbehorende bijgebouwen, schuttingen en erfscheidingen, exclusief de grond.
(facilitairezaken@vvza.nl)
– Peter Matlung
– Niels van Spengen
– Paul van Daal
– Dion de Pruis
Kantinecommissie:
Bij VVZA is de kantine het bruisend hart van de vereniging. Hier komen spelers en trainers voor aanvang en na afloop van de wedstrijden en trainingen samen. Ook de activiteiten buiten het voetbal vinden voor een groot deel plaats in onze kantine.

De kantinecommissie zorgt ervoor dat de kantine nagenoeg iedere trainingsavond en speeldag bemand is, dat er altijd voorraad genoeg is en dat iedereen in een hapje of drankje kan worden voorzien.

(kantine@vvza.nl)

– Harry du Pree
– Niels van Spengen
– Aalt Baatje
– Bob de Wilde
– Desmond Hagebeuk
– Dion de Pruis
– Jessica Schram-de Wit
– Jacqueline Tiemessen
Jeugdzaken (niet selectie):
Het bestuurslid Jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Samen met het bestuurslid Technische Zaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en uitvoering. Tevens verantwoordelijk voor de niet- selectieteams.
(jeugdbestuur@vvza.nl)
– Eric van Norden
Coördinatoren:
De coördinatoren, welke deel uitmaken van de jeugdcommissie zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers en ouders. Een gesprek gaat op afspraak. Er is geen open spreekuur.

Coördinator 7×7 senioren en dames: Jessica Schram-de Wit, 06 532 21 634
coordinator7x7@vvza.nl
Coördinator (Jo17/Jo23): Eric van Norden
coordinatorabjunioren@vvza.nl
Coördinator (Jo12/Jo16): Josien van de Water
coordinatorepupillen@vvza.nl
Coördinator (Jo8/J-09/Jo11): Jeffrey Sluijk
coordinatorfpupillen@vvza.nl
Coördinator Kabouters (Jo6/Jo7): Fabian Bakker
coordinatorkabouters@vvza.nl
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Scheidsrechters jeugd:
De jeugdscheidsrechters zijn allemaal vrijwilligers. De groep bestaat uit volwassenen en jeugdspelers van VVZA. Deze jeugdspelers kunnen aangeven dat zij naast het voetballen in hun eigen team, ook beschikbaar willen zijn om scheidsrechter te zijn.
De spelers die willen, melden zich bij de wedstrijdsecretaris, die voor verdere instructie en begeleiding zorgt.
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Technische Zaken (selectie):
Het bestuurslid Technische Zaken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het technisch beleid. Samen met het bestuurslid Jeugdzaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en uitvoering. Tevens verantwoordelijk voor de selectieteams.(technischezaken@vvza.nl)
Edwin van Burgsteden
Technische Commissie
De Technische Commissie voert het Technisch Beleid uit, houdt toezicht op de uitvoering van het Technisch Beleid, zoals verwoord in het Jeugd Beleidsplan. De Technische Commissie vergadert in het voetbalseizoen maandelijks en bestaat uit: de jeugd-selectietrainers, Hoofd Jeugdopleidingen en het bestuurslid Technische Zaken. Bij vergaderingen kan soms worden volstaan met een afvaardiging daarvan.
– Edwin van Burgsteden
– Richard Brandsen
– Jan van Beek
– Nico van Zanten
– Rick van de Wolfshaar
– Eric Telle
– Steven van Zanten
– Jeugdselectietrainers
Wedstrijdsecretariaat Senioren
(wedstrijdsecretaris@vvza.nl)
Dirk Blom, 06 538 29 904
Scheidsrechters senioren:
(wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl)
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
Trainers 2022/2023 Jeugd

Team     Trainer   leider/assistent
JO7        Fabian Bakker   
JO8-1    Morris Wijnands             
JO9-1    Yannick Vink     
JO9-2    Luca Matthezing & Arno van der Meer
JO9-3    Wouter Roessingh         
JO10-1  Youp Brienesse & Kevin de Jong
JO10-2  Evert van Straalen
JO11-1  Edger de Mots  
JO11-2  Greetje van der Geest   
JO12-1  Fabian Bakker & Rick van de Wolfshaar
JO12-2  John Jansen & Vanessa Visscher              
JO13-1  Gijs Bliekendaal
JO15-1  Samy Taj & Gilbert Zarbilmez
JO15-2  Chris Zantingh & Vincent Bouma
JO15-3  Bennie Kalapide   
JO16-1 Michel Oomen & Robbert Geertzema           
JO17-1  Steven van Zanten         
JO19-1  Tim Asbreuk & Dion de Pruis
Trainers 2022/2023 Senioren

Team     Trainer   leider/assistent
JO23-1  Michael Wijnands & Monique van Empelen
JO23-2  Paul Petersen    
VVZA ZA2 Lars Theunissen          
VVZA ZA3 Anton Koudijs             
VVZA ZA4 Youp Brienesse           
VVZA ZA5 Roel Gerritsen             
VVZA1   Sebastian Verhoeve & Jan van Beek
VVZA2   Jeroen Snijders & Samira Brandsen
VVZA3   Jeffrey Sluyk & Monique van Empelen
Keeperstrainers Evert Prins & Robbert Geertzema
35+-1 Jorrit Smit             
35+-2 Aziz Meftahi         
35+-3 Stefan te Lintelo 
45+-1 Nico van Zanten
45+-2 Mark Kors             
VR30+-1 Jessica de Wit & Josien van de Water

WK wedstrijd Nederland – Argentinië in de kantine

Oranje is weer door naar de volgende ronde, wat een prestatie! De tegenstander Argentinië is niet mis met spelers als Messi, maar deze toppert Andries Noppert gaat ze pakken! Komen jullie met ons in de kantine kijken?

Er staat ook weer een nieuw Uitslagenspel voor de WK Actie van VVZA. Kies je vakje hier.


Oliebollen en appelpunten bestellen

We gaan weer oliebollen en appelpunten verkopen! Je leest het goed, de vette flappen worden vervangen door appelpunten dit jaar.

Plaats nu vast jouw bestelling en kom deze op 30 december betalen* en ophalen bij VVZA. Ze worden deze dag vers gebakken, dus zijn op oudjaarsdag om te smullen. Als je ze tenminste zo lang kunt laten staan ;-).

  • Wanneer je de bestelling plaatst, gaan we er vanuit dat je ze ook komt betalen.

Kerstkaarten en sjoelen!

Wat: Kerstkaarten en sjoelen

Wanneer: 17 december 2022

Aanvang: 13.30 uur

Start: 14.00 uur

Kosten: € 7,50 contant

Wil je na afloop mee-eten? Laat het even weten!

Opgeven en betalen bij de bar voor een rijsttafel

Kosten € 7,50 contant.​

Kijk Nederland – Ecuador in de VVZA-kantine

Aanstaande vrijdag is onze kantine geopend vanaf 16.30, zodat wij gezamenlijk de wedstrijd Nederland – Ecuador te kijken in de kantine.

Inloop is vanaf 16.30, niet eerder in verband met de BSO @kidzunitedbv .

Zien we jullie dan?

Vrijwilligerstaken in voetbal.nl app

Wij zijn bezig om de vrijwilligerstaken in te richten, waardoor er mogelijk berichten/taken verschijnen in de voetbal.nl app. Deze berichten kun je nu alleen voor kennisgeving aannemen.
Dit heeft te maken met de inrichting van de app en er wordt nu nog getest.

Zodra het systeem officieel in gebruik genomen wordt, zullen wij alle leden informeren.

VVZA openingstijden kantine

De kantine zal de komende periode gesloten zijn op maandag, woensdag en vrijdag, tenzij er specifieke activiteiten zijn.

De huidige openingstijden zijn:

MaandagGesloten
Dinsdag Geopend van 19.00 – 23.00
Woensdag Gesloten
DonderdagGeopend van 19.00 – 23.00
VrijdagGesloten
Zaterdag Geopend van 08.00 – 00.00
Zondag Geopend van 09.30 – 00.00
Openings- en sluitingstijden kunnen variëren afhankelijk van de bezetting en drukte

Uiteraard zijn wij altijd afhankelijk van de bezetting en dus ook van onze vrijwilligers. Mocht de kantine toch onverhoopt gesloten zijn, dan is de kans groot dat er op dat moment niet voldoende bezetting is om de kantine te openen.


Vriendelijke groeten,

De kantinecommissie

Erelid en nieuwe leden van verdiensten benoemd op de ALV

Wij zijn trots te mogen mededelen, dat wij weer een aantal leden hebben mogen voordragen voor hun tomeloze inzet voor VVZA. En dat de aanwezigen op de algemene ledenvergadering van 7 november 2022 deze hebben ingewilligd.

Leden van verdiensten
Henk van Dijk, Bertus Bakker, Cor Paschendag en Marco Dammers zijn vanavond tijdens de ALV vanavond benoemd als Lid van Verdienste.

Henk van Dijk heeft jarenlang op de zaterdagen dienstgedaan toen er nog gewerkt werd met wedstrijdformulieren. Maar ook heeft hij jarenlang de lagere jeugdteams bekeken als scout, als onderdeel van de Jeugdcommissie. Ook is Henk een aantal jaren poortwachter geweest toen je nog entreegeld moest betalen bij de ingang. En nu en al een hele lange tijd is Henk één van de mannen van het klusteam.

In totaal en misschien al meer dan 25 jaar, is Henk een man waar VVZA beroep op doet en heeft kunnen doen. Altijd bereid en zonder gemopper en wij hopen dit nog lang te mogen doen.

Bertus Bakker staat bekend als onze stille vrijwilliger. Hij zal nooit zeggen wat hij allemaal wel of niet heeft gedaan, hij is er voor de club. Al onder Frans Tiemessen stond Bertus vele jaren altijd op de donderdag avond, zaterdag en zondag indien nodig achter de bar. Net na Henk in het klusteam gekomen, waar hij met zijn handigheid heel veel geld voor de club heeft uitgespaard. Bertus is ook al meer dan 25 jaar betrokken bij de club en wij hopen dat je dit nog lange tijd wilt voortzetten.

Cor Paschenda is een echte VVZA man, al jaren actief op verschillende manieren voor VVZA. Al jaren staat Cor achter de Bar, maar hij heeft daarnaast veel vrijwilligerstaken op zich genomen, te veel om op te noemen. Cor maakt al jaren, elke zondag voor het 1e elftal soep, waar ze allemaal maar wat graag van genieten. Cor je bent denk ik één van de oudste leden van VVZA, maar we hopen nog lang van je te mogen genieten.

Marco Dammers en de huidige voorzitter hebben samen nog gevoetbald op het oude complex, dus al lange tijd lid van onze vereniging. Je bent vooral bekend als onze oud penningmeester zover ik kan terugvinden in de periode 2014 tot 2020. Maar ook de afgelopen jaren ben je nog steeds voor VVZA actief in de kascommissie en maak je deel uit van diverse andere commissies, waarvan de laatste de Verduurzamingscommissie. Hierin ben je altijd bereid jouw kennis beschikbaar te stellen en help je onze club de benodigde stappen te zetten, waarvoor dank. Marco dank voor wat je voor de vereniging hebt betekend en nog betekent en wij hopen dat je hier nog even mee door wilt gaan.

Erelid

Onze Jan Jaap ter Haar is benoemd als Erelid!

Jan Jaap ter Haar is al meer dan 25 jaar wedstrijdsecretaris van de jeugd en doet dit helemaal in zijn eentje. Werkzaamheden zijn wedstrijden indelen, contact met de tegenpartij, scheidsrechters regelen, kleedkamerindelingen maken, wedstrijduitslagen verzorgen en dan vergeet ik vast nog een paar taken. 

Jan Jaap heeft ook ruim 100.000 wedstrijden gefloten maar moest vanwege knieklachten dit nu minimaliseren, maar als het nodig is staat hij er. 

Ook voetbalde JJ jarenlang in VVZA7, dat team bestaat al een tijdje niet meer en daarmee speelt hij zelf ook niet meer. 

JJ is ook jarenlang jeugdleider geweest en ook is JJ lid van het Jeugdbestuur geweest en afgevaardigde geweest in het Hoofdbestuur. In die tijd was urenlang vergaderen de norm 😉.

Ook heeft JJ zitting genomen in verschillende commissies waarvan recentelijk nog in de transitie van de zondag naar de zaterdag.

Jan Jaap was reeds lid van verdienste, maar het Voltallige bestuur draagt bij deze JJ voor als Erelid van VVZA. En zo geschiedde.

11 november – lampionnenoptocht


11 november is de dag, dat jouw lichtje ook bij VVZA branden mag!

Alle jonge zeeheldjes en zeeheldinnetjes (ook broertjes en zusjes) en kindjes uit de buurt zijn welkom. Wel met begeleider!

We verzamelen tussen 17.15 en 17.30 (met papa, mama of andere begeleider bij VVZA.

Vergeet niet jouw lampion en lampje met te nemen. We wandelen vervolgens een rondje in de wijk bij VVZA. Sint Maarten liedjes zingen mag!


Na ongeveer 30/45 minuten verzamelen we weer bij VVZA en krijgen de kids natuurlijk een paar lekkere snoepjes.