Na 75 jaar gaan VVZA1 & 2 naar de zaterdag

Maandagavond is tijdens de Bijzondere Algemene ledenvergadering door de speciaal hiervoor opgestelde commissie het advies voorgelegd. Naar aanleiding van dit advies om over te gaan naar de zaterdag is er een stemming geweest.
vooraf kon het advies worden ingezien en was ook een mogelijkheid om digitaal een stem uit te brengen.

De zeehelden hebben bijna allemaal voor de overgang gekozen van heren 1 en 2 van de zondag naar de zaterdag per seizoen 2023-2024.


Dus na 75 jaar zondagclub te zijn geweest, gaan we naar de zaterdag. Met weemoed, maar vooral met oog op de toekomst gaan we voor dit besluit, waarbij 97% van de stemmende leden voor deze keuze hebben gestemd.

De conceptnotulen van deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering zijn op te vragen bij Angelique Gorter middels een mail aan secretaris@vvza.nl.

Het Bestuur