Monique van Empelen en Piet Beltman benoemt tot Lid van verdienste

Tijdens de ALV heeft het bestuur, met volledige goedkeuring van de aanwezige leden, zowel Monique van Empelen als Piet Beltman benoemd tot Lid van Verdienste.
Dit vanwege het vele vrijwilligerswerk voor onze mooie club.

Monique en Piet van harte gefeliciteerd met deze mooie benoeming!