Langdurige afwezigheid

(B.v. blessure of zwangerschap)

In geval van langdurige afwezigheid kan een lid vragen om tijdelijke ontheffing van contributiebetaling. 

De algemene regel is, dat men uitsluitend voor restitutie van een gedeelte van de contributie in aanmerking kan komen in geval van langdurige blessures of zware lichamelijke problemen. 

De regeling in dergelijke gevallen is als volgt: 

  • Een lid dat langer dan 3 maanden geblesseerd is of denkt te zullen zijn kan een beroep doen op deze regeling. Dit kan enkel schriftelijk, via een mail aan ledenadministratie@vvza.nl 
  • Over de eerste 3 maanden die men niet heeft kunnen spelen vindt géén restitutie plaats. Dit is de wachttijd ingesteld door het bestuur. 
  • Als de blessure aanhoudt na deze 3 maanden, pas dan telt de tijd voor eventuele restitutie. 
  • Geteld wordt vanaf 3 maanden na melding van de blessure tot aan de melding van het einde van de blessure. Met andere woorden: bepalend voor het ingaan van de wachttijd van 3 maanden is het moment van melding en niet het moment van ontstaan van de blessure. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het (tijdig) melden ligt dan ook volledig bij het betreffende lid. 
  • Gerekend wordt hierbij in gehele maanden; er wordt niet in dagen gerekend. 
  • Aan het einde van de blessure dient het betreffende lid dit wederom kenbaar te maken aan het bestuur via ledenadministratie@vvza.nl
  • Onder contributie wordt verstaan het betaalde lidmaatschapsbedrag bij aanvang van het verenigingsjaar, minus de kosten lidmaatschap aan de KNVB. 
  • Onder deze regeling vallen ook zwangerschappen. 
  • Het bestuur beslist over elk individueel verzoek in geval van twijfel.

Blessure
Foto door Anna Shvets