vacature jeugdcoordinator

Vacature: Jeugdcoördinator bij VVZA

Wij zijn voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe jeugdcoördinator in het team bij onder andere Eric (bestuurslid jeugdzaken), Josien (jeugdcoördinator) en Marianne (ledenadministratie).

De Jeugdcoördinator is de “spin-in-het-web” tussen het Bestuurslid Jeugdzaken (Eric van Norden) en de ouders van de jeugd voor de categorie waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de recreatieve teams en voor de uitvoering van de processen zoals afgesproken binnen VVZA. Daar waar het selectieteams betreft ligt de verantwoordelijkheid bij de selectietrainer en kan de coördinator assisteren.

vacature jeugdcoordinator

Wat doet een jeugdcoördinator zoal bij VVZA?

  • Je bent het aanspreekpunt voor de leiders, de spelers en de ouders van de jeugdspelers;
  • Je vangt nieuwe leden op, (toewijzen aan een team, voorlichting m.b.t. de gang van zaken binnen VVZA, etc.);
  • Het aantrekken en toewijzen van jeugdleiders en trainers i.s.m. de selectietrainer van de betreffende categorie voor de recreatieve teams;
  • Het wegwijs maken van de nieuwe leiders en trainers binnen VVZA;
  • Aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep bij aanvang van iedere competitie bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd.
    Het aangeven van het aantal teams en in welke klasse deze dienen te spelen i.s.m. de selectietrainer van de betreffende categorie;
  • Voorzien van alle relevante spelersgegevens n.a.v. de teamsamenstelling (elftalindeling) aan de desbetreffende leiders;
  • Het coördineren van spelerswisseling tijdens het seizoen en op incidentele basis ter vervanging bij een ander team;


Interesse of wil je meer informatie over deze vrijwilligersrol binnen onze mooie vereniging? Neem dan contact op met Eric van Norden, +31 6 523 36 186 of jeugdzaken@vvza.nl.