Inning Contributie via Clubcollect

Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn wij vanaf het seizoen 2017-2018 een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

ClubCollect stuurt namens VVZA naar ieder lid een e-mail met het verzoek de contributie te voldoen. Vervolgens worden er ook SMS-berichten verzonden. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw persoonlijke betaalpagina.

Heel belangrijk!!!
Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of emailadres dan zult u waarschijnlijk niets ontvangen. Wij vragen u om het juiste emailadres zo spoedig mogelijk per mail door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl