Incasso contributie

U bent gewend dat de contributie jaarlijks rond 23 juli wordt geïncasseerd.
Echter door een achterstand bij Sportlink was dit niet mogelijk. De contributie voor seizoen 2015-2016 zal hoogstwaarschijnlijk in week 3 of week 4 van augustus worden geïncasseerd. Dit gebeurt via automatisch incasso, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk om te zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening.

Tevens verzoeken wij onze leden waarvan de contributie door het Jeugdsportfonds wordt betaald, vriendelijk om te zorgen dat de nieuwe aanvraag tijdig wordt ingediend.

In overeenstemming met de statuten van V.V.Z.A. blijft bij opzegging in de loop van het seizoen de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Dit geldt dus ook bij opzegging na 1 juli 2015. Zie de website voor meer informatie.

Vragen en opmerkingen over de contributie en het Jeugdsportfonds kunt u per e-mail stellen aan Harry Theunis.

Wij wensen u een prettige vakantie toe en hopen u het nieuwe seizoen weer te kunnen begroeten op ons sportcomplex.

 

Marco Dammers
Penningmeester VVZA