In memoriam: Frans Tiemessen

Kort geleden bereikte ons het droevige bericht dat ons VVZA-Erelid Frans Tiemessen op 26 december 2022, op 87 jarige leeftijd is overleden.

Het zal zo rond 1985 geweest zijn toen Frans voor het eerst in contact kwam met VVZA. Frans en zijn vrouw Carla hadden een kaartclubje met de bij VVZA bekende familie Schijven, Jan en Lies. Jan ( Bestuurslid en klusjesman) nam Frans mee naar VVZA, voor de gezelligheid in de kantine, maar ook om te helpen bij de diverse klusjes.

Frans heeft jaren een eigen viszaak in het Soesterkwartier gehad en toen hij die verkocht had, kwam hij er achter dat thuiszitten niets voor hem was. Dus met Jan Schijven diverse klusjes doen in de nieuwe kantine op sportpark Emiclaer was een plezierige afleiding voor hem.

Frans ging steeds meer doen en kwam in Het Bestuur als bestuurslid Kantinezaken. De tijd die hij in de club stak nam ongeëvenaarde vormen aan. Iedere dag, ook de zaterdag en de zondag, was hij in de kantine te vinden. Frans opende de kantine, stond achter de bar, stond in de keuken achter de frituur en hij deed de kantine ’s-avonds ook weer op slot.  De door hem georganiseerde feestavonden waren onvergetelijk. Ook regelde hij al die jaren de inkoop en was altijd uit op voordelige aanbiedingen, wat tot gevolg had dat bij Jaap van Ringen (ook bestuurslid in die tijd) thuis de garage soms tot aan het plafond vol stond met kratten bier en flesjes limonade. Dan had hij weer in 1 klap honderden euro’s voor de club verdiend. Naast zijn drukke hobby als hier boven omschreven, had Frans nog een hobby en dat was schilderen. De kantine binnen en buiten, de kleedkamers, alles is door Frans meerdere keren geschilderd.

Wat niet onvermeld mag blijven is dat Frans voordat hij bij VVZA kwam jaren als een zeer verdienstelijke voetballer in het 1e van KVVA heeft gevoetbald. Zo goed zelfs, dat hij door de toenmalige profclub FC Wageningen werd benaderd. Hij kon een contract tekenen, maar zoals eerder vermeld, hij had een eigen viszaak en dit viel niet te combineren.

In 2005 nam Frans afscheid bij VVZA, niet dat hij definitief weg ging, maar het kantinebeheer werd overgedragen. Op de Algemene Ledenvergadering in dat jaar werd Frans onder groot applaus benoemd tot Erelid van VVZA. Meer dan verdiend voor al dat werk wat hij voor onze club VVZA heeft gedaan.


Wij wensen de kinderen en verdere familie veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Rust zacht Frans, we zullen je nooit vergeten.