Derde Column van onze Hoofd Jeugdopleidingen Steven van Zanten

Beste Zeehelden,

Dit is alweer de derde column die ik voor jullie mag schrijven vanuit mijn functie als hoofdjeugdopleidingen.

Ik ga weer proberen om jullie een beeld te schetsen van de voortgang in de afgelopen maanden.

Wat is er zoal gebeurd op en rondom de velden van VVZA ? En, hoe proberen wij de club verder te ontwikkelen op technisch maar ook zeker op het organisatorische vlak.

Bij de start van vorig seizoen zijn wij bij de niet selectieteams tegen een aantal problemen aangelopen. Dit ging vooral om het vinden van trainers, het opstellen van het trainingsschema en het indelen van de spelers.  Wij hebben dit gedurende het afgelopen seizoen proberen zo goed mogelijk te herstellen. Terugkijkend op deze situatie hebben wij ook gelijk gezegd dat dit iets is dat beter georganiseerd moet gaan worden binnen onze club. Samen met het team van coördinatoren heb ik geprobeerd om gedurende het afgelopen seizoen alle teams en trainers te benaderen en te vragen of zij het aankomend seizoen nog bij VVZA blijven voetballen dan wel trainen. Deze actie heeft ons enorm geholpen bij het verder indelen van de teams en de desbetreffende trainers.

De coördinatoren zijn na het indelen en toewijzen van trainers aan niet selectieteams actief bezig geweest met het vullen van gaten bij zowel spelers als trainers. Hierbij merken wij helaas wel dat de bereidheid binnen onze leden om wat voor de club te doen vaak beperkt blijft tot een (te) klein groepje mensen en een beperkt aantal activiteiten. Dit is best wel zorgelijk om te constateren voor de activiteiten rondom onze club maar ook zeker voor de voetballende jeugd. Zij hebben gedurende hun trainingsavonden en op de wedstrijddagen toch begeleiding nodig. Ik hoop dat wij hier als club een uitzondering op de regel kunnen zijn/gaan worden en dat mensen zich toch ook medeverantwoordelijk gaan voelen voor het reilen en zeilen binnen onze mooie club.

De voetballers die bij ons in de jeugdopleiding spelen moeten en verdienen het om op een goede manier begeleid te worden op deze dagen.

Ik begrijp best dat als je geen verstand van voetballen hebt de drempel wellicht wat te hoog lijkt om zomaar in te stappen als trainer of begeleider. Echter, ik vraag jullie dan toch om deze stap in het diepe met mij te maken. Er zijn binnen de club genoeg avonden waarop we tips en tools kunnen aanreiken zodat iedereen een leuke training/organisatie neer kan zetten op deze dagen.

Denk hierbij aan de opstartavond georganiseerd door Ivar Dekkinga (waarvoor dank Ivar) en de opleidingsavonden georganiseerd door mij waarbij de aankomende trainers in een paar uurtjes een stuk theorie en een praktijkles krijgen over hoe je een leuke en kwalitatief goede training in elkaar kan zetten. Verder reiken wij nog handvaten aan d.m.v. een boek met oefenstof die wij gebruiken vanuit onze samenwerking met de Voetbalschool. Schroom dus niet om wat te willen/kunnen doen in de begeleiding van een elftal en mochten jullie interesse hebben in een van de bovenstaande handvaten mail mij dan vooral op: Jeugdopleidingen@vvza.nl

Over de opleidingsavond voor de trainers gesproken de volgende staat gepland op 14 december a.s.

Zet deze alvast in je agenda en meld je aan bij je coördinator.

We zijn ook weer begonnen met het herschrijven en herstructureren van het Jeugdbeleidsplan.

Wij evalueren nu de afgelopen periode en kijken hierbij naar de positie van de club, waar staan wij nu op organisatorisch maar ook het technische vlak. Daarnaast kijken wij ook vooruit naar de ontwikkeling voor de komende jaren van onze club en welke stappen wij daarin willen maken. De doelstellingen die wij hierbij benoemen en vastleggen zullen een beeld moeten gaan geven van de ontwikkeling die wij voor de komende jaren binnen de club hopen te zien.

Over naar het technische gedeelte van deze column.

Aan het begin van het seizoen hebben wij twee nieuwe trainers mogen verwelkomen bij onze selectieteams. De JO8-1 staat dit jaar onder leiding van Leroy de Jeger (speler van ons 1e elftal) en de JO19-1 staat dit seizoen onder de bezielende leiding van de ambitieuze Mozes Hoppenbrouwer die over is gekomen uit de jeugdopleiding van Roda ‘46. Daarnaast heeft Mozes een ervaren assistent-trainer meegenomen in de persoon van Peter Verburg, ook Peter zien wij als een zeer waardevolle versterking binnen onze jeugdopleiding. Voor alle drie hoop ik dat jullie je plekje binnen onze club als jeugdtrainer hebben gevonden. Maar na onze persoonlijke gesprekken die wij al hebben gehad en het plezier dat jullie uitstralen zit dat volgens mij wel goed.

Binnen onze onderbouw zien wij een mooie positieve ontwikkeling, onze hoogste jeugdelftallen spelen bijna allemaal in de hoofdklasse (alleen de JO8-1 nog niet) en doen dit aan de hand van onze eigen VVZA-visie met verzorgd voetbal. Onze spelers individueel ontwikkelen en vanaf de JO9-1 een klein beetje tactische bagage meegeven zijn hierbij de speerpunten. Ook hier proberen wij zowel de trainers als de spelers zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Dit lukt al vrij aardig gezien de stappen die wij hebben gemaakt met al deze teams richting de hoofdklasse.

Waar de nadruk bij de onderbouw voornamelijk ligt op het individueel beter maken van spelers komt er bij de bovenbouw ook het aspect team-tactisch naar voren. De elftallen in onze bovenbouw proberen wij ook te laten spelen volgens de visie en filosofie van onze jeugdopleiding (dit is overigens terug te lezen in het Jeugdbeleidsplan). Ik moet zeggen dat deze ontwikkeling binnen die visie en het behalen van resultaten in de bovenbouw ook heel aardig gaat op dit moment.

Zelf heb ik veel wedstrijden bekeken en zie dat alle team hierin stapjes vooruit maken. De JO13-1, JO15-1 en JO19-1 doen allemaal mee voor plaatsing voor de promotiepoule naar de hoofdklasse.  Iets wat al een aantal jaar in deze mate niet meer is voorgekomen en dus absoluut positief te noemen is.

Ik wil hier in het bijzonder toch wel een compliment geven aan onze JO19-1 die na een moeilijk begin veel beter is gaan voetballen en dus ook meer punten is gaan halen. De jongens van de JO19-1 maken echt stappen in hun ontwikkeling en groeien als team ook steeds meer naar elkaar toe. Wij hopen en verwachten dan ook dat er een aantal jongens bij zijn die ook dit seizoen de stap richting de selectie zullen gaan maken, complimenten mannen! Mozes Hoppenbrouwer heeft ook al speciaal een avond georganiseerd bij VVZA waarin hij samen met zijn team heel specifiek is gaan praten en discussiëren over het team tactische gedeelte en wat hij hierin van zijn team verlangd.  Iets wat naar mijn mening heel waardevol is voor jongens op deze leeftijd en een stukje duidelijkheid en eensgezindheid creëert binnen het team.

Op 27 November starten we ook weer met de 1e beloften wedstrijd van dit seizoen. Een elftal waarin een mix van spelers van de selectie samenspelen met spelers uit de JO19-1 en JO17-1. Dit om de ontwikkeling van deze spelers te stimuleren en de jongere talenten voor te bereiden op selectievoetbal bij onze senioren.

Zoals gezegd, de 1e beloften wedstrijd wordt gespeeld op dinsdagavond 27 November om 20:30 bij Amsvorde, mochten jullie belangstelling hebben kom dan zeker even kijken.

Ik hoop dat ik jullie weer voldoende geïnformeerd en op de hoogte heb gebracht heb aangaande de stand van zaken binnen onze jeugdopleiding. Ik word zelf heel erg enthousiast van alle mensen die hun beste beentje voor zetten om onze jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen.

Daarnaast hoop ik natuurlijk dat er steeds meer vrijwilligers hierbij willen aansluiten zodat wij samen onze gehele club naar een hoger niveau kunnen brengen. Dit geldt natuurlijk voor zowel de selectie als niet selectieteams, wij proberen hierbij iedereen op maat te bedienen en voor iedereen zo goed mogelijke randvoorwaarden te creëren.

Mochten jullie nog vragen hebben kan je mij altijd mailen op: jeugdopleidingen@vvza.nl. Wil je deze column downloaden dan kan dat hier

Steven van Zanten

Hoofd Jeugd Opleidingen VVZA