De Nood is hoog!

Op dit moment is VVZA vanwege omstandigheden hard op zoek naar de volgende mensen:
–       Lijnentrekker (overdag)

–       C-Coordinator

HELP ONS en mail naar secretaris@vvza.nl

Profiel Lijnentrekker

De lijnentrekker van VVZA heeft de beschikking over een apparaat dat je lopend moet bedienen. 1 x per week (bij voorkeur op vrijdag) worden de lijnen weer op het veld gezet. Afhankelijk van de omstandigheden, denk hierbij aan het weer, wind, bespeelde veld en de grasmaaier kan het tussen de 3 en 6 uur duren. Uiteraard wordt u voorzien van de nodige uitleg.

Profiel Coördinator Jeugd

De jeugdcoördinator is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende problemen. Belangrijke aspecten daarin zijn:

 

 • Opvang van nieuwe leden (toewijzing aan een team, voorlichting m.b.t. de gang van zaken binnen VVZA, etc.);
 • Het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd. Dit omvat o.a. het aantrekken van voldoende jeugdleiders en –trainers i.s.m. Technische Commissie en het toedelen daarvan aan de verschillende teams, het wegwijs maken van de nieuwe leiders en trainers binnen VVZA;
 • Aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep bij aanvang van iedere competitie, bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd;
 • Voorzien van alle relevante spelersgegevens n.a.v. de teamsamenstelling (elftalindeling) aan de desbetreffende leiders;
 • Signaleren van knelpunten/problemen tijdens het seizoen en het adequaat oplossen hiervan;
 • Het zijn van een aanspreekpunt voor de leiders, de spelers en de ouders van de jeugdspelers;
 • Het coördineren van spelerswisseling tijdens het seizoen en op incidentele basis ter vervanging bij een ander team;
 • Het zorgen voor informatie-uitwisseling tussen jeugdbestuur en trainers/leiders over allerlei zaken;
 • Evaluatiegesprekken plannen in de winterperiode en het inventariseren van de bezetting voor volgend seizoen. Dit in samenspraak met de Technische Commissie;
 • Gesprekken voeren waarbij de positie van een leider /trainer ter discussie staat. Dit gesprek zal altijd plaats vinden met de jeugdvoorzitter;
 • Oog hebben voor de relatie Huis – School – Sport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pesten.

Tijdsindicatie: 2 uur per week, met uitzondering van evenementen, zoals bv kick-off nieuwe Seizoen en ingeval van incidenten, incidenteel overleg jeugdbestuur en/of Technische Commissie (1x per 3 maanden).