De Grote Club Actie: Wij doen mee!

Wij doen mee!

Zaterdag 15 september start de Grote Clubactie weer. Vanwege het grote succes van vorig jaar (toen hebben we het scorebord bij elkaar gespaard), doen we ook dit jaar weer mee.

Dit jaar besteden we de opbrengst aan het organiseren van een

Voetbaltoernooi en/of Voetbalkamp.

U kunt bij een jeugdlid een lot kopen of gebruik maken van de volgende link:
Verkoopboekjes
In 2018 hanteren we dezelfde aanpak als in voorgaande jaren wat betekent dat de jeugdleden (JO-08 t/m JO-13) loten verkopen m.b.v. het lotenboekje. VVZA-leden mogen met de lotenboekjes (wanneer zij dat willen) “langs de deuren” om daar machtigingen in te laten vullen. De praktijk leert dat wanneer je enkele vrienden, familieleden of buren vraagt een lot te kopen, er snel een flink aantal verkocht kan worden.
Om de verkoop te stimuleren, ontvang je als verkoper voor ieder lot dat wordt verkocht E 0,50.
Verkoop via internet
Alle leden krijgen (op 15 sep 2018) een mail met een link om via een persoonlijke pagina digitaal loten te verkopen.
Dit is de kans voor de oudere leden om ook loten te verkopen!
Belangrijke data:
15 september
Start Grote Clubactie.
24 en 31 oktober en 7 November (tussen 19.15 en 20 uur)
Inleveren ingevulde lotenboekjes bij VVZA op het clubhuis.
12 december
Trekking Grote Clubactie.
Wij wensen iedereen veel succes met de verkoop!