De club van 100Voor iedereen die VVZA een warm hart toedraagt is er de mogelijkheid, om zich via een jaarlijkse financiële bijdrage van € 50, – bij de Club van 100 aan te sluiten. Met deze bijdrage werken we samen en ondersteunen we VVZA om beter, leuker en mooier te worden.

De Club van 100 heeft in de afgelopen jaren steeds wat kunnen bijdragen aan dingen voor VVZA, die niet direct uit de begroting konden komen. In 2015 zijn spullen voor de nieuwe inrichting van het clubhuis op die manier gefinancierd. Ook zijn bankjes langs de velden, dug-outs en een AED betaald door de Club van 100.


Je krijgt als lid van de club van 100 ook een vermelding in de kantine. De bijdrage dient aan het begin van het jaar te worden overgemaakt. Als je lid wilt worden van de Club van 100, kun je je aanmelden via onderstaand formulier of stuur een mail naar: Paul Petersen (clubvan100@vvza.nl).


  Antwoordformulier Club van 100

  Heeft u goede ideeën waar we het geld aan kunnen besteden vermeldt dit dan even hieronder:

  De voorkeuren worden van alle Club van 100 leden verzameld, waaruit een top vijf wordt opgemaakt. Op basis van het beschikbare budget worden hieruit keuzes gemaakt.

  Hierbij verklaart ondergetekende € 50,- bij te dragen aan de Club van 100. Gaarne overmaken op giro NL83INGB0003263158 t.n.v. VVZA Amersfoort onder vermelding van "De Club van 100".

  Naam tonen op de website

  Club van 100