Contributie

Inning van de contributie Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn wij vanaf het seizoen 2017-2018 een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

ClubCollect is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2013, met de gedachte om het innen van contributie en het betalen van facturen enorm te vereenvoudigen. Met hun online tool kost het de vrijwilligers aanzienlijk minder tijd de gelden van de vereniging binnen te krijgen.

Waarom inning door ClubCollect? U vraagt zich wellicht af waarom VVZA hiertoe besloten heeft. Het is voor een club als VVZA van belang een goede keuze te maken en de inzet van onze vrijwilligers zo effectief mogelijk te benutten. Door gebruik te maken van de diensten van ClubCollect creëren we een forse ontlasting van onze met administratie belaste vrijwilligers en realiseren we tevens een professionele stap in de bedrijfsvoering van onze club wat in deze tijd een heel belangrijk aspect is van een gezonde club. Wij achten dit noodzakelijk en efficiënt mede gelet op onze groei van leden aantallen. Kortom ClubCollect is een stap in het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering, maar zal ons bekende clubkarakter niet wijzigen!

Werkwijze inning contributie ClubCollect zal namens VVZA naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw persoonlijke betaalpagina. Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken: hier kunt u kiezen tussen betalen in termijnen (maximaal 4 delen) of om de gehele contributie in één keer te betalen. Als u ineens betaalt, kan dat via een automatische incasso of via iDEAL. Wanneer u aangeeft de betaling in termijnen te voldoen, is dit alleen mogelijk via automatische incasso en wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Indien u heeft gekozen voor betalen in termijnen zullen de incasso’s in het door u opgegeven aantal termijnen plaatsvinden. Deze worden uitgevoerd in augustus, september, oktober en november.

Heel belangrijk!!! Wanneer VVZA uw juiste email adres en telefoonnummer al heeft, hoeft u niets te doen.

Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk per mail door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com/nl/members

Contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00.

Oude KNVB
aanduiding:
Nieuwe KNVB
aanduiding:
Geboortejaar:Leeftijd in 2018Contributie
SeniorenJO20
199919 jr. en ouder€ 215.00
Senioren – 50% lid

Max. 4 pers. per team.
Maximaal 10 wedstrijden spelen.

JO20
199919 jr. en ouder€ 107.50
2e jaars A-jun. JO19 / MO19
200018 jaar€ 157.50

1e jaars A-jun.JO18200117 jaar€ 157.50

2e jaars B-jun.JO17 / MO17
200216 jaar€ 157.50

45+€ 100.00
1e jaars B-jun.JO16
200315 jaar€ 162.50

2e jaars C-jun. JO15 / MO15
200414 jaar€ 162.50
1e jaars C-jun.JO14
200513 jaar€ 162.50
2e jaars D-pup. JO13 / MO13
200612 jaar€ 152.50

1e jaars D-pup. JO12
200711 jaar€ 152.50

2e jaars E-pup.JO11200810 jaar€ 152.50

1e jaars E-pup.JO1020099 jaar€ 152.50

2e jaars F-pup.JO9
20108 jaar€ 152.50

1e jaars F-pup. JO8
20117 jaar€ 152.50

F-Mini (Kabouters)JO7,
JO6
2012,
2013 en 2014
6,
5 en 4 jaar
€ 82.50
Niet spelend lid€ 85.00
Donateurs € 40.00