Contributie

Inning van de contributie Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn wij vanaf het seizoen 2017-2018 een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

ClubCollect is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2013, met de gedachte om het innen van contributie en het betalen van facturen enorm te vereenvoudigen. Met hun online tool kost het de vrijwilligers aanzienlijk minder tijd de gelden van de vereniging binnen te krijgen.

Waarom inning door ClubCollect? U vraagt zich wellicht af waarom VVZA hiertoe besloten heeft. Het is voor een club als VVZA van belang een goede keuze te maken en de inzet van onze vrijwilligers zo effectief mogelijk te benutten. Door gebruik te maken van de diensten van ClubCollect creëren we een forse ontlasting van onze met administratie belaste vrijwilligers en realiseren we tevens een professionele stap in de bedrijfsvoering van onze club wat in deze tijd een heel belangrijk aspect is van een gezonde club. Wij achten dit noodzakelijk en efficiënt mede gelet op onze groei van leden aantallen. Kortom ClubCollect is een stap in het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering, maar zal ons bekende clubkarakter niet wijzigen!

Werkwijze inning contributie ClubCollect zal namens VVZA naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw persoonlijke betaalpagina. Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken: hier kunt u kiezen tussen betalen in termijnen (maximaal 4 delen) of om de gehele contributie in één keer te betalen. Als u ineens betaalt, kan dat via een automatische incasso of via iDEAL. Wanneer u aangeeft de betaling in termijnen te voldoen, is dit alleen mogelijk via automatische incasso en wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Indien u heeft gekozen voor betalen in termijnen zullen de incasso’s in het door u opgegeven aantal termijnen plaatsvinden. Deze worden uitgevoerd in augustus, september, oktober en november.

Heel belangrijk!!! Wanneer VVZA uw juiste email adres en telefoonnummer al heeft, hoeft u niets te doen.

Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk per mail door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com/nl/members

Contributiebedragen

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00.

Hoogte van de contributie voor seizoen 2018/2019 en 2019/2020
Indeling KNVBSeizoen 2018-2019Contributie
Seizoen 2019-2020Contributie
Senioren1999
215,00
2000220,00
JO19-2e jaars A-junioren2000
162,502001167,50
JO18-1e jaars A-junioren2001
162,502002167,50
JO17-2e jaars B-junioren2002162,502003167,50
JO16-1e jaars B-junioren2003
162,502004167,50
JO15-2e jaars C-junioren2004162,502005167,50
JO14-1e jaars C-junioren2005
162,502006167,50
JO13-2e jaars D-pupillen2006152,502007157,50
JO12-1e jaars D-pupillen2007152,502008157,50
JO11-2e jaars E-pupillen 2008
152,502009157,50
JO10-1e jaars E-pupillen. 2009
152,502010157,50
JO9 2e jaars F-pupillen2010152,502011157,50
JO8 1e jaars F- pupillen2011152,502012157,50
JO7 2e jaars Kabouters2012
72,50201377,50
JO6 1e jaars Kabouters201372,50201477,50