Contributie


Inning van de contributie

Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn wij vanaf het seizoen 2017-2018 een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

ClubCollect is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2013, met de gedachte om het innen van contributie en het betalen van facturen enorm te vereenvoudigen. Met hun online tool kost het de vrijwilligers aanzienlijk minder tijd de gelden van de vereniging binnen te krijgen.

Werkwijze inning contributie 

ClubCollect zal namens VVZA naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw persoonlijke betaalpagina. Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken: hier kunt u kiezen tussen betalen in termijnen (maximaal 6 delen) of om de gehele contributie in één keer te betalen. Als u ineens betaalt, kan dat via een automatische incasso of via iDEAL. Wanneer u aangeeft de betaling in termijnen te voldoen, is dit alleen mogelijk via automatische incasso en wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Indien u heeft gekozen voor betalen in termijnen zullen de incasso’s in het door u opgegeven aantal termijnen plaatsvinden. Deze worden uitgevoerd in augustus, september, oktober en november.

Heel belangrijk!!! Wanneer VVZA uw juiste email adres en telefoonnummer al heeft, hoeft u niets te doen.

Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk per mail door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com/nl/members

Contributiebedragen

De contributiebedragen voor seizoen 2022 – 2023 zijn bekend. (Zie onderstaand tabel).

De contributie voor onze selectieteams hebben met ingang van het seizoen 2021 – 2022 een jaarlijkse toeslag van € 25,00. Het bestuur heeft het voorstel om differentiatie toe te passen bij de jeugdselectie in onze Algemene Ledenvergadering in gebracht, met de reden dat wij als club zijnde ook investeren in onze talenten. Onze selectieteams krijgen extra faciliteiten, zoals twee keer per week trainen met een betaalde trainer. Daarnaast hebben wij deze inkomsten als club ook echt nodig om voort te kunnen blijven bestaan. Het besluit is in de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2020 gesteund en goedgekeurd.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00.