Contributie 2021/2022

De contributie voor komend seizoen word wederom georganiseerd door Clubcollect. U heeft hier inmiddels een mail over ontvangen, of zal deze op korte termijn ontvangen. Zoals eerder gecommuniceerd geldt er vanaf het seizoen 2021/2022 een toeslag van €25,- voor selectiespelers. Voor de niet-selectiespelers veranderd er niets, behalve de jaarlijkse verhoging. 

Toeslag selectie spelers

De contributie voor onze selectieteams hebben met ingang van het seizoen 2021 – 2022 een jaarlijkse toeslag van € 25,00. 
Het bestuur heeft het voorstel om differentiatie toe te passen bij de jeugdselectie in onze Algemene Ledenvergadering in gebracht, met de reden dat wij als club zijnde ook investeren in onze talenten. Onze selectieteams krijgen extra faciliteiten, waaronder o.a. twee keer per week trainen met een betaalde trainer. Daarnaast hebben wij deze inkomsten als club ook echt nodig om voort te kunnen blijven bestaan. 

Wij hebben onze leden hier vooraf over geïnformeerd en tijdens de ledenvergadering op 26 oktober is hier voor gestemd. Het besluit is in de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2020 gesteund en goedgekeurd. 

Dit is tevens terug te lezen in de notulen, op te vragen bij de secretaris. 

Het bestuur