Conceptnotulen BALV 12 april 2022

Beste leden,

Op dinsdag 12 april jl. is de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Het was goed te zien dat er een mooie opkomst aan leden aanwezig was.

De conceptnotulen zijn beschikbaar. Deze zullen naar de aanwezigen worden gemaild en zijn tevens op te vragen bij onze secretaris Angelique Gorterl.

De volgende besluiten zijn deze avond genomen:
 

  1. Akkoord met vestiging BSO op het sportcomplex;
  2. Akkoord met het ontplooien van maatschappelijke en sociaalgerichte activiteiten op de vereniging;
  3. Akkoord met het aangaan van een maatschappelijke lening voor het verduurzamen van het sportcomplex (ledverlichting, zonnepanelen en hybride ketels) tegen een rentepercentage van max.2,25% en een looptijd van 15 jaar.
  4. Akkoord met het instellen van een commissie die de overgang van de zondag naar de zaterdag gaat onderzoeken. Advies uiterlijk 1 juli gereed.

Indien je een exemplaar wenst te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar secretaris@vvza.nl.


Het bestuur