Concept Notulen ALV beschikbaar

Op maandag 26 oktober jl. heeft bij VVZA de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

De concept notulen zijn gereed en aan te vragen via secretaris@vvza.nl.