Om u als (aanstaand) lid maximaal van dienst te kunnen zijn, houdt de ledenadministratie wekelijks een inloopspreekuur in de kantine van VVZA. Ook kunt u contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail of via het contactformulier.
Het eerste inloopspreekuur van het seizoen is op de derde dinsdag van augustus. Het laatste inloopspreekuur op de laatste dinsdag voorafgaand aan 15 juni. In de tussenliggende periode kunt u alleen per e-mail contact opnemen.
Tijdens de winterstop wordt geen inloopspreekuur gehouden.

Downloads ledenadministratie
Inloopspreekuur

Wekelijks op dinsdag van 19:00 uur tot 20.15 uur
Op deze avonden kunt u dan terecht voor de navolgende zaken:

 • Inschrijven nieuwe leden
 • Aanmelden voor de wachtlijst
 • Overschrijvingen van en naar VVZA
 • Contributie aangelegenheden
 • Afgeven van een wijziging van de machtiging voor automatische incasso
 • Gewijzigde bereikbaarheidsgegevens (adres, e-mail, telefoonnummer) doorgeven.
 • Opzeggen van het lidmaatschap
 • Alle andere vragen betreffende het lidmaatschap.

Opzeggen van het lidmaatschap kunt u schriftelijk, per e-mail of via het contactformulier doen bij de ledenadministratie.

Let op: een afmelding van het lidmaatschap voor het aankomende seizoen dient uiterlijk op 31 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie binnen te zijn.

Overschrijvingen

Voor senioren en A-, B- en C-junioren is altijd overschrijving nodig, indien men van club wenst te veranderen. Door het automatiseren van de overschrijvingen, hoeft u zich nog alleen af te melden bij uw oude vereniging en in te schrijven bij de nieuwe vereniging. De overige papierwinkel behoort tot het verleden.
Een overschrijving moet voor 15 juni door de KNVB zijn geaccordeerd. Houdt u rekening met enkele dagen verwerkingstijd binnen de nieuwe vereniging. Zorg daarom dat u zich tijdig bij nieuwe vereniging meldt.

Voor D-, E-, en F-pupillen die van vereniging willen veranderen is de werkwijze gelijk aan het bovenstaande met dien verstande dat voor deze groep geen uiterste inschrijfdatum geldt.

Toestemming voor overschrijving aan een speler wordt alleen verleend indien deze géén contributieachterstand of andere financiële verplichtingen jegens VVZA heeft.

Leeftijdscategorieen seizoen 2016-2017

(nieuwe aanduidingen KNVB jeugdvoetbal)

 • JO6: geboortejaar 2012 (Kabouter)
 • JO7: geboortejaar 2011 (Kabouter)
 • JO8: geboortejaar 2010 (eerstejaars F-pupil)
 • JO9: geboortejaar 2009 (tweedejaars F-pupil)
 • JO10: geboortejaar 2008 (eerstejaars E-pupil)
 • JO11: geboortejaar 2007 (tweedejaars E-pupil)
 • JO12: geboortejaar 2006 (eerstejaars D-pupil)
 • JO13/MO13: geboortejaar 2005 (tweedejaars D-pupil)
 • JO14: geboortejaar 2004 (eerstejaars C-junior)
 • JO15/MO15: geboortejaar 2003 (tweedejaars C-junior)
 • JO16: geboortejaar 2002 (eerstejaars B-junior)
 • JO17/MO17: geboortejaar 2001 (tweedejaars B-junior)
 • JO18: geboortejaar 2000 (eerstejaars A-junior)
 • JO19/MO19: geboortejaar 1999 (tweedejaars A-junior)
 • JO20: geboortejaar 1998 (eerstejaars senior)
 • Senioren: geboortejaar 1998 en eerder