Accommodatie VVZA:
Sportpark Emiclaer
Hoolesteeg 6 (navigeer naar Nederhorst)
3822 NC Amersfoort
033-4805806

Postadres:
Secretaris VVZA
t.a.v. Monique van Empelen
De Laatste Stuiver 11
3824 DG Amersfoort

Bestuur:

Voorzitter: Piet Beltman, 033-4563877 / 06-15030499
voorzitter@vvza.nl
Secretaris: Monique van Empelen, 06-48178244
secretaris@vvza.nl
Penningmeester: Jeffrey van Westerlaak, 06-37312553
penningmeester@vvza.nl
Bestuurslid jeugdzaken: Eric van Norden, 06-52336186
jeugdbestuur@vvza.nl
Bestuurslid Facilitaire zaken: Piet de Boer, 06-47082547
facilitairezaken@vvza.nl
Bestuurslid Communicatie: Machteld Ravesloot, 06-51869381
communicatie@vvza.nl
Bestuurslid Technische Zaken: Jan van Beek 06-13969001
technischezaken@vvza.nl
Bestuurslid PR-zaken: Eric Telle 06-51699533
pr@vvza.nl

VVZA heeft een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn veelal ingedeeld in commissies met meerdere leden. Deze commissies hebben ieder een eigen taakgebied, dragen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af aan het bestuur.
De contactpersoon binnen VVZA die u zoekt staat ongetwijfeld op deze pagina vermeld. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Wedstrijdsecretariaat senioren:
Dirk Blom, 06-53829904
wedstrijdsecretaris@vvza.nl

Coordinator 7 x 7 senioren en dames:
Jessica Schram-de Wit, 06-53221634
coordinator7x7@vvza.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd:
Jan Jaap ter Haar, 033-4808336
wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl

Public Relations commissie:
Eric Telle, 06-51699533 pr@vvza.nl
Paul Petersen, Club van 100, 06-10893659 clubvan100@vvza.nl

Vrijwilligerscoördinator:
VACANT

Materiaalcommissie:
Alex Kok, 06-13137717
materialen@vvza.nl

Ledenadministratie:
Marianne de Keijzer,  06-54220317
ledenadministratie@vvza.nl

Contributie-inning:
Marianne de Keijzer, 06-54220317
contributie@vvza.nl

Gedragsconvenant Amersfoortse Verenigingen:
Dirk Blom, 033-4801879

Commissie  fairplay:
Dirk Blom
Peter Kemp
Romee Stoffels
fairplay@vvza.nl

Kantinecommissie:

Harry du Pree
Niels van Spengen
Aalt Baatje
Astrid Habraken
Bob de Wilde
Desmond Hagebeuk
Dion de Pruis
Jessica de Wit
Jacqueline Tiemessen
kantine@vvza.nl

Scheidsrechterscommissie:
Jan Jaap ter Haar, 033-4808336

Algemene informatie over VVZA
info@vvza.nl

Specifieke vragen aan het bestuur
secretaris@vvza.nl

Inschrijven van en deelname aan toernooien
toernooien@vvza.nl

Vragen over deze website
webmaster@vvza.nl

Website content
websitecommissie@vvza.nl

Selectietrainers:

Senioren:
Hoofdtrainer: Sebastian Verhoeve/Marino Osimani
Trainer VVZA 2: Jeroen Snijders
Keeperstrainer: Evert Prins, 06-51017623
Leider VVZA 1: Edwin van Burgsteden, vvza1@vvza.nl
Leider VVZA 2: Samira Brandsen

Jeugd 2019-2020:
JO8-1 Rick van de Wolfshaar
JO9-1 Ibrahim Batciogly
JO10-1 Fabian Bakker
JO11-1 Tristan Blaauw
JO12-1  Martijn Gorter
JO13-1 Tim Asbreuk
J014-1 Steven van Zanten
JO15-1 Eric van Norden
JO17-1 Marino Osimani
JO19-1 vacant

Jeugdcoördinatoren:

Coördinator (J-016/J-019) A&B-junioren: Sandra van As
coordinatorabjunioren@vvza.nl
Coördinator(J-014/J-015) C-junioren: Sandra van As
coordinatorcjunioren@vvza.nl
Coördinator(J-012/J-013) D-pupillen: Josien van de Water
coordinatordpupillen@vvza.nl
Coördinator (J-011/J-011) E-pupillen: Josien van de Water
coordinatorepupillen@vvza.nl
Coördinator (J-08/J-09/J-010) F-pupillen: Sanne Poel
coordinatorfpupillen@vvza.nl
Coördinator Kabouters (J-06/J-07): Fabian Bakker
coordinatorkabouters@vvza.nl

Hoofd Jeugdopleidingen
Steven van Zanten, 06-27504216
jeugdopleidingen@vvza.nl

Toernooicommissie:
Peter Bouw en Wim van Beek
toernooien@vvza.nl

Evenementencommissie:
Vacant
evenementen@vvza.nl