Contactpersonen


Accommodatie VVZA:

Sportpark Emiclaer
Hoolesteeg 6
3822 NC Amersfoort
033-4805806

Postadres:
Secretaris VVZA
t.a.v. Angelique Gorter
Klarinetpad 6
3822 CT Amersfoort

Bestuur:

Voorzitter: Maurice Meijboom, 06 512 68 077
voorzitter@vvza.nl
Secretaris: Angelique Gorter, 06 517 45 615
secretaris@vvza.nl
Penningmeester: Wim Eek, 06 108 74 266
penningmeester@vvza.nl
Bestuurslid jeugdzaken: Eric van Norden, 06 523 36 186
jeugdbestuur@vvza.nl
Bestuurslid Facilitaire zaken: Peter Matlung, 06 534 39 069
facilitairezaken@vvza.nl
Bestuurslid Communicatie & PR zaken: Vanessa Visscher, 06 134 16 881
communicatie@vvza.nl of pr@vvza.nl
Bestuurslid Technische Zaken: Vacant
technischezaken@vvza.nl

VVZA heeft een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn veelal ingedeeld in commissies met meerdere leden. Deze commissies hebben ieder een eigen taakgebied, dragen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af aan het bestuur.
De contactpersoon binnen VVZA die u zoekt staat ongetwijfeld op deze pagina vermeld. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Wedstrijdsecretariaat senioren:
Dirk Blom, 06 538 29 904
wedstrijdsecretaris@vvza.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd:
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36
wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl

Public Relations commissie:
Vanessa Visscher, 06 134 16 881
Helma Nagtegaal
pr@vvza.nl
Paul Petersen, Club van 100, 06 108 93 659
clubvan100@vvza.nl

Evenementencommissie:
Jessica Schram- de Wit
Vanessa Visscher
evenementen@vvza.nl

Toernooicommissie:
Peter Bouw
Helma Nagtegaal
toernooien@vvza.nl

Materiaalcommissie:
Monique van Empelen, 06 481 78 244
Eric van Norden, 06 523 36 186
materialen@vvza.nl

Ledenadministratie:
Marianne de Keijzer, 06 542 20 317
Monique van Empelen, 06 481 78 244
ledenadministratie@vvza.nl

Contributie-inning:
Marianne de Keijzer, 06 542 20 317
Monique van Empelen, 06 481 78 244
contributie@vvza.nl

Gedragsconvenant Amersfoortse Verenigingen:
Dirk Blom, 033 480 18 79

Commissie fairplay:
Dirk Blom
Peter Kemp
Romee Hoogendijk
fairplay@vvza.nl

Vertrouwenspersoon:
Romee Hoogendijk
O6 33 34 40 70

Kantinecommissie:
Harry du Pree
Niels van Spengen
Aalt Baatje
Bob de Wilde
Desmond Hagebeuk
Dion de Pruis
Jessica Schram-de Wit
Jacqueline Tiemessen
kantine@vvza.nl

Scheidsrechterscommissie:
Jan Jaap ter Haar, 033 480 83 36

Algemene informatie over VVZA
info@vvza.nl

Specifieke vragen aan het bestuur
secretaris@vvza.nl

Vragen over deze website
webmaster@vvza.nl

Website content
websitecommissie@vvza.nl

Selectietrainers:

Senioren:
Hoofdtrainer: Sebastian Verhoeve
Trainer VVZA 2: Jeroen Snijders
Keeperstrainer: Evert Prins, 06 510 17 623
Leider VVZA 1: Kelvin van Westerlaak
Leider VVZA 2: Samira Brandsen

Jeugd 2021-2022:
JO7-1 Fabian Bakker
JO8-1 Yannick Vink en Luc Romp
JO9-1 Youp Brienesse en Kevin de Jong
JO11-1 Rick van de Wolfshaar
JO13-1 Martijn Gorter
JO15-1 Tim Asbreuk
JO17-1 Steven van Zanten
JO19-1 Lub van Zwol

Coördinatoren:
Coördinator 7×7 senioren en dames: Jessica Schram-de Wit, 06 532 21 634
coordinator7x7@vvza.nl
Coördinator (Jo17/Jo23): Eric van Norden
coordinatorabjunioren@vvza.nl
Coördinator (Jo12/Jo16): Josien van de Water
coordinatorepupillen@vvza.nl
Coördinator (Jo8/J-09/Jo11): Jeffrey Sluijk
coordinatorfpupillen@vvza.nl
Coördinator Kabouters (Jo6/Jo7): Fabian Bakker
coordinatorkabouters@vvza.nl

Hoofd Jeugdopleidingen
Steven van Zanten, 06 275 04 216
jeugdopleidingen@vvza.nl

Vrijwilligerscoördinatoren:
Helena Robalo
Livia Romp
vrijwilligers@vvza.nl