Buitengewone Algemene Leden Vergadering 22 augustus 2022

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) uit voor 22 augustus a.s. om 20.00 uur.

Op deze BALV presenteert de commissie haar bevindingen van het onderzoek naar de mogelijkheid tot het overgaan van de zondag naar de zaterdag.

Wij als bestuur zien graag dat alle leden/ouders/verzorgers, bewust betrokken zijn bij deze keuze en hopen op een grote opkomst, waarbij u (namens uw kind) voor de toekomst meebeslist in de keuze van onze vereniging. 

Dus twijfel niet en kom 22 augustus a.s., omdat het u ook aangaat! 

Ouders van leden onder de 18 jaar hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun zoon of dochter ook toegang en mogen namens hun kind het stemrecht uitoefenen.

Leden van 18 jaar of ouder dienen de BALV zelf bij te wonen en hun stemrecht zelf uit te oefenen, zij kunnen dat niet door hun ouders laten doen, tenzij daar een volmacht voor is afgegeven.

Wil je een ander lid tijdens de BALV namens jou laten stemmen, dan dien je daarvoor een volmacht af te geven aan het andere lid. Deze volmacht kan opgevraagd en ingeleverd worden bij de secretaris (secretaris@vvza.nl). 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur