Bestuur VVZA draagt Piet Beltman voor als nieuwe voorzitter

Het bestuur van VVZA heeft unaniem besloten om Piet Beltman, de huidige secretaris, voor te dragen als nieuwe voorzitter van VVZA. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober a.s. wordt aan de leden gevraagd de kandidaatstelling te steunen.

Reden voor dit besluit is het feit dat de huidige voorzitter, Edy van Empelen, vroegtijdig heeft aangegeven na het seizoen 2014 – 2015 te willen stoppen. Na een periode van vier jaar heeft Edy besloten zich niet herkiesbaar te stellen en zijn tijd meer te besteden aan andere dingen.

Het bestuur is blij met de voordracht van de 58-jarige Beltman en heeft het volste vertrouwen in hem. Vooralsnog is Piet Beltman de enige kandidaat. Mogelijke kandidaten kunnen zichzelf kenbaar maken, bij het bestuur, tot 26 september aanstaande.

 

Het bestuur van VVZA