Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 12 april 2022

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit voor dinsdag 12 april 2022 om 20.00 uur. Hierbij bent u als lid van VVZA, of als ouder/voogd indien het lid nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Zie bijgaand de agenda voor deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Stukken zijn vooraf op te vragen via secretaris@vvza.nl.

Het bestuur