Artikelen door Rom Mannien

VVZA en Van Duinkerken breken sponsorcontract open

Het bestuur van VVZA heeft overeenstemming bereikt met zowel Van Duinkerken als Hummel, over een verlenging van de huidige verbintenis.  Na een periode van vier jaar, met nog twee jaar in het verschiet, is de samenwerking vroegtijdig verlengd. Een nieuw akkoord voor  de komende zes jaar is bereikt tussen VVZA, Van Duinkerken en Hummel. Naast […]

Incasso contributie

U bent gewend dat de contributie jaarlijks rond 23 juli wordt geïncasseerd. Echter door een achterstand bij Sportlink was dit niet mogelijk. De contributie voor seizoen 2015-2016 zal hoogstwaarschijnlijk in week 3 of week 4 van augustus worden geïncasseerd. Dit gebeurt via automatisch incasso, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk om […]

Bestuur VVZA draagt Piet Beltman voor als nieuwe voorzitter

Het bestuur van VVZA heeft unaniem besloten om Piet Beltman, de huidige secretaris, voor te dragen als nieuwe voorzitter van VVZA. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober a.s. wordt aan de leden gevraagd de kandidaatstelling te steunen. Reden voor dit besluit is het feit dat de huidige voorzitter, Edy van Empelen, vroegtijdig heeft aangegeven […]