Antwoordformulier Club van 100

    Heeft u goede ideeën waar we het geld aan kunnen besteden vermeldt dit dan even hieronder:

    De voorkeuren worden van alle Club van 100 leden verzameld, waaruit een top vijf wordt opgemaakt. Op basis van het beschikbare budget worden hieruit keuzes gemaakt.

    Hierbij verklaart ondergetekende € 50,- bij te dragen aan de Club van 100. Gaarne overmaken op giro NL83INGB0003263158 t.n.v. VVZA Amersfoort onder vermelding van "De Club van 100".

    Naam tonen op de website