VVZA gaat aan de slag met toekomstbeleid.

 

VVZA gaat aan de slag met toekomstbeleid.

Het bestuur heeft een vijftal mensen uit de vereniging gevraagd om aan de slag te gaan met toekomstbeleid. Deze groep, bestaande uit Romee Stoffels, Klaas Rus, Marc Rubrech, Ivar Dekkinga en Marco Dammers, gaat een tweetal brainstormsessies voorbereiden die in mei/juni plaats gaan vinden. Voor deze brainstormsessies worden 35 mensen uitgenodigd.

Bedoeling van de brainstormsessies is om te kijken naar alle zaken die voor VVZA in de toekomst belangrijk zijn. Vragen zijn: Hoe zou VVZA er over 5 jaar uit moeten zien? Wat maakt dat iemand lid wordt van VVZA? Wat zou de club dan moeten bieden? Waar moeten we dan misschien meer doen en waar zouden we misschien mee moeten stoppen?

Voor de brainstormsessies is gekozen om een brede vertegenwoordiging uit de vereniging uit te nodigen. De voorbereidingsgroep heeft gekeken naar diversiteit: man/vrouw, jong/oud, spelers/betrokkenen, actieve

 

– nieuwe vrijwilligers, veel ervaring/frisse ideeën, oude rotten/nieuwe leden, werkachtergrond beleidsmatig tot uitvoerend. Gekozen is voor een groep van ca. 35 mensen. Om effectief te kunnen brainstormen moet de groep niet te groot zijn. Dit alles maakt wel dat we helaas niet iedereen uit kunnen nodigen!

Het bestuur/HJO (met uitzondering van Marco Dammers, die in de voorbereidingsgroep zit) zijn niet bij de brainstormsessies. Zij krijgen de resultaten uiteraard wel gepresenteerd en moeten er vervolgens, na bestuurlijke keuzes gemaakt te hebben, mee aan de slag.

 

De brainstormsessies zijn slechts het begin, de resultaten zullen gepresenteerd worden en alle leden krijgen uiteraard de gelegenheid om hier inhoudelijk op te reageren. Er wordt nog gekeken in welke vorm dit zal gebeuren. Mocht je als lid nu al iets mee willen geven aan de voorbereidingsgroep Toekomstbeleid VVZA, dan kun je dit mailen aan projecten@vvza.nl.