Scheepstoeter, met belangrijk nieuws voor het nieuwe seizoen.

Beste VVZA-er,

Lees hier de nieuwe Scheepstoeter.

We vragen u extra aandacht hiervoor omdat deze editie BELANGRIJKE informatie bevat welke betrekking heeft op het nieuwe seizoen.

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om u een prettige vakantie te wensen!

Namens het Bestuur,

Met sportieve groet,
Machteld Ravesloot
Communicatie VVZA