Ledenadminstratie is gedurende de zomerperiode gesloten

Met ingang van 14 juni 2017 zal de ledenadministratie i.v.m. de zomerstop geen inloopspreekuur meer houden. Het eerste inloopspreekuur voor het volgende seizoen is op dinsdagavond 22 augustus 2017.

Wanneer u op dit  moment dringende zaken hebt, willen wij u verzoeken deze (uitsluitend) per e-mail aan te geven via het adres ledenadministratie@vvza.nl voor 1 juli 2017. In de periode 1 juli t/m 15 augustus zal uw mail niet worden gelezen.

Nu reeds wensen wij u een bijzonder prettige vakantie toen en hopen u het volgende seizoen weer te treffen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur op dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:15 uur.

Marianne de Keijzer & Rom Mannien

Ledenadministratie VVZA