Automatische incasso

Met ingang van het seizoen 2007-2008 is VVZA overgegaan op automatische incasso. Via incasso wordt niet alleen de contributie geheven, maar ook KNVB boetes als gevolg van bijvoorbeeld een gele en/of rode kaart.

Vanaf het genoemde seizoen kun je alleen bij VVZA voetballen indien je een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven. De contributie wordt door de penningmeester van VVZA op of omstreeks 23 juli geïncasseerd. Bij nieuwe leden is dit direct na de inschrijving als lid. Boetes worden geïncasseerd nadat het betreffende bedrag door de KNVB van de VVZA-rekening is afgeschreven.

U wordt verzocht op of omstreeks 23 juli voldoende saldo op uw rekening te hebben. Krijgt u een boete van de KNVB? Zorg dan ook tot het bedrag door VVZA is afgeschreven is voor voldoende saldo op uw rekening.

Looptijd

Het voetbal- en contributieseizoen loopt altijd van 1 juli t/m 30 juni. Als u, uw zoon en/of dochter geen lid wilt blijven van VVZA, dan dient u dit schriftelijk, per e-mail of via het contactformulier te melden bij de ledenadministratie. Uw afmelding dient uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Overeenkomstig de statuten van VVZA blijft bij opzegging in de loop van het seizoen de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

Contributiebedragen voor het seizoen 2016-2017

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00.

Oude KNVB
aanduiding:
Nieuwe KNVB
aanduiding:
Geboortejaar:Leeftijd
(op 1-1-2016)
Contributie
SeniorenJO20
199719 jr. en ouder€ 205.00
Senioren – 50% lid

Max. 4 pers. per team.
Maximaal 10 wedstrijden spelen.

JO20
199719 jr. en ouder€ 102.50
2e jaars A-jun. JO19 / MO19
199818 jaar€ 152.50

1e jaars A-jun.JO18199917 jaar€ 152.50

2e jaars B-jun.JO17 / MO17
200016 jaar€ 152.50

1e jaars B-jun.JO16
200115 jaar€ 152.50

2e jaars C-jun. JO15 / MO15
200214 jaar€ 152.50
1e jaars C-jun.JO14
200313 jaar€ 152.50
2e jaars D-pup. JO13 / MO13
200412 jaar€ 142.50

1e jaars D-pup. JO12
200511 jaar€ 142.50

2e jaars E-pup.JO11200610 jaar€ 142.50

1e jaars E-pup.JO1020079 jaar€ 142.50

2e jaars F-pup.JO9
20088 jaar€ 142.50

1e jaars F-pup. JO8
20097 jaar€ 142.50

F-Mini (Kabouters)JO7,
JO6
2010,
2011 en 2012
6,
5 en 4 jaar
€ 72.50
Trainen/niet spelend lid € 95.00
Niet spelend lid€ 80.00
Donateurs € 35.00